Jump menu

Main content |  back to top

Jednoduchšie vyhľadávanie potrebných informácií

Snažíme sa zaistiť, aby naše strany – tak externé, ako aj interné – spolupracovali s populárnymi prehliadačmi na rôznych platformách, od stolných počítačov po smartphony.

V prípade, že máte otázky alebo návrhy týkajúce sa dostupnosti našich strán alebo narazíte na akékoľvek nezrovnalosti, kontaktujte nás prosím. [Link to local contact us page or email address]

Nástroje pre dostupnosť

Nižšie je uvedených niekoľko pokynov, ktoré umožnia získanie lepšieho prístupu na naše internetoví strany. Kompletné informácie týkajúce sa zlepšenia dostupnosti počítača používateľa v internete sa nachádzajú na internetovej strane AbilityNet My Computer My Way

Jednoduchšie prezeranie strán v prehliadači

Zobrazovanie internetových strán býva problematické, keď je text príliš drobný. Nižšie je uvedený zoznam internetových prehliadačov podporovaných na našich stranách, vrátane pokynov týkajúcich sa zväčšenia veľkosti textu na ľubovoľnej internetovej strane, ktorá je zobrazovaná.

Browser support and text modifications
Podporovaný prehliadač
Zväčši veľkosť textu myšou
Zväčši veľkosť textu klávesnicou
Internet Explorer Pohľad > Veľkosť textu
+ alebo – pre zväčšenie alebo zmenšenie veľkosti textu
Chrome Menu > Zväčšenie
Kláves Control > + alebo – pre zväčšenie alebo zmenšenie veľkosti textu
Firefox Pohľad > Zväčši iba text
Kláves Control > + alebo – pre zväčšenie alebo zmenšenie veľkosti textu
Safari Pohľad > Zväčši text
Kláves Command > + alebo – pre zväčšenie alebo zmenšenie veľkosti textu
Opera Menu > Zväčšenie
Kláves Control > + alebo – pre zväčšenie alebo zmenšenie veľkosti textu

Zväčšenie obrazovky

Ďalším spôsobom ľahšieho čítania textu je zväčšenie obrazovky.

Všetky novšie verzie systému Windows obsahujú lupu, vďaka ktorej môžu používatelia zväčšiť časť obrazovky. Avšak zrakovo postihnuté osoby môžu pre zväčšenie veľkosti potrebovať plne funkčný softvér. Prečítaj si na tému zväčšenia obrazovky v systémoch Windows 10Windows 8/RT, Windows 7, Windows VistaWindows XP.

Používatelia pracujúci s operačnými systémami OS X firmy Apple môžu využiť použitú funkciu Zoom. Dozveď sa viac o funkciách dostupnosti v OSX.

Používanie čítačky obrazovky

Používatelia systému Windows môžu použiť nástroj Windows Narrator, ktorý konvertuje text zobrazovaný na obrazovke na reč. Tento nástroj je dostupný v systémoch  Windows 10Windows 8/RT, Windows 7, Windows VistaWindows XP.

V operačnom systéme OSX firmy Apple nájdu používatelia funkciu VoiceOver.

Navyše sú dostupné čítačky obrazoviek od externých dodávateľov, ako napr. JAWS (Job Access With Speech) a freeware program NVDA.

PDF súbory

Pre zachovanie vzhľadu a štýlu našich originálnych dokumentov používame PDF súbory. Pre otvorenie a zobrazenie PDF súborov si môžeš bezplatne stiahnuť najnovšiu verziu softvéru Adobe Acrobat Reader.

Adobe publikuje takisto informácie o získaní prístupu k PDF súborom pomocou čítačiek obrazovky.