Jump menu

Main content |  back to top

Spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o. v snahe zvyšovať úroveň svojich služieb pre zákazníkov a zároveň zlepšovať ochranu životného prostredia, zaviedla a uplatňuje zásady Quality management systému a Environment management systému. Na základe úspešne absolvovaného certifikačného auditu v decembri 2005, bol spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o. Commercial sales (oddelenie predaja olejov a mazív) udelený:

Certifikát QMS podľa normy ISO 9001:2008

pre:

DOVOZ

NÁKUP

PREDAJ A DISTRIBÚCIA ROPNÝCH A ŠPECIÁLNYCH CHEMICKÝCH PRODUKTOV A S TÝM SPOJENÝ ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Certifikát ISO 9001:2008 – v slovenčine

Certifikát ISO 9001:2008 – v angličtine

Certifikát ISO 9001:2008 – v nemčine

 

Certifikát EMS podľa normy ISO 14001:2004

pre:

ČINNOSTI SPOJENÉ S DOVOZOM, NÁKUPOM, PREDAJOM A DISTRIBÚCIOU ROPNÝCH A ŠPECIÁLNYCH CHEMICKÝCH PRODUKTOV A S TÝM SPOJENÝ ZÁKAZNÍCKY SERVIS.

Certifikát ISO 14001:2004 – v slovenčine

Certifikát ISO 14001:2004 – v angličtine

Certifikát ISO 14001:2004 – v nemčine

 

Certifikát OHSAS podľa normy ČSN OHSAS 18001:2008

pre:

DOVOZ, NÁKUP, PREDAJ, DISTRIBÚCIU ROPNÝCH PRODUKTOV A ŠPECIÁLNYCH CHEMIKÁLIÍ A S TÝM SPOJENÉ SLUŽBY.

Certifikát OHSAS 18001:2008 - v slovenčine

Certifikát OHSAS 18001:2008 - v angličtine

Certifikát OHSAS 18001:2008 - v nemčine

ISCC (EN)

Certifikát ISCC - v angličtine

Certifikát AK – BIO

Certifikát AK – BIO – v slovenčine

Certifikát AK – BIO – v angličtine

Politika QHSE

Politika QHSE