Jump menu

Main content |  back to top

Tlačové správy

Shell Slovakia Sa Pripojil K Signatárom Európskej Charty Bezpečnosti Cestnej Premávky Na Slovensku

Spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o. sa stala jedným zo signatárov Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky, ktorej cieľom je prispieť k zníženiu počtu úmrtí v dôsledku dopravných nehôd na európskych cestách. Konkrétne kroky, ku ktorým sa SHELL na Slovensku zaviazal, zahŕňajú najmä tréningy defenzívnej jazdy a zvládnutia vozidla v krízových situáciách pre vodičov spoločnosti ako aj jej zmluvných partnerov, ale tiež vytvorenie najbezpečnejších trás pre prepravu produktov, a organizáciu tzv. dní bezpečnosti pre zamestnancov zameraných na zdieľanie skúseností a tréningy prvej pomoci.

„Aktivity, ktoré v oblasti zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky realizujeme, sú veľmi konkrétnym a podľa môjho názoru aj efektívnym príspevkom k zníženiu počtu tragédií na slovenských cestách. Za dôležité považujem aj skutočnosť, že naše pôsobenie v tejto oblasti sa nevzťahuje iba na našich priamych zamestnancov, ale zahŕňa aj našich zmluvných partnerov, ktorí pracujú s našimi produktami, vrátane personálu na čerpacích staniciach Shell,“ uviedol v tejto súvislosti Igor Janok, Country Chair Representative SHELL Slovakia, s.r.o.


Tréningy defenzívnej jazdy sú zamerané na osvojenie si spôsobu vedenia motorového vozidla, ktorý umožňuje vodičovi zabrániť vzniku krízovej situácie a dopravnej nehody, a vodiči SHELL Slovakia a jej zmluvných partnerov ich budú absolvovať každé dva roky. Dôležitou súčasťou aktivít SHELL Slovakia sú tiež kurzy ovládania vozidla v šmyku či v iných krízových situáciách najmä pre vodičov cisterien s palivom, s cieľom spoznať a otestovať si limity týchto vozidiel. Antistresové tréningy vedené skúseným psychológom majú zase napomôcť profesionálnym vodičom zvládať stresové a neštandardné situácie na ceste.


Európska charta bezpečnosti cestnej premávky vznikla v roku 2004 a počet jej členov odvtedy narastá. SHELL Slovakia sa spolu s ďalšími významnými firmami a organizáciami pôsobiacimi na Slovensku pripojil k signatárom počas podpisovej akcie, ktorá sa uskutočnila 25. januára 2011 v Bratislave. Spomedzi 2 000 signatárov charty v Európe je dnes 24 práve zo Slovenskej republiky. Viac informácií o charte nájdete na www.erscharter.eu.


Plné znenie záväzku spoločnosti SHELL Slovakia,s.r.o. nájdete tu.
Royal Dutch Shell plc
Spoločnosť Royal Dutch Shell plc je registrovaná v Anglicku a vo Walese. Centrálu má v Haagu a jej akcie sú kótované na burzách v Londýne, Amsterdame a New Yorku. Shell pôsobí vo vyše 110 krajinách sveta v oblasti prieskumu a ťažby ropy
a zemného plynu, výroby a marketingu kvapalného zemného plynu a skvapalňovania zemného plynu, ďalej v oblasti výroby, marketingu a prepravy ropných produktov a chemikálií a v oblasti projektov, ktoré sa zaoberajú obnoviteľnými zdrojmi energie. Viac informácii nájdete na www.shell.sk.