Jump menu

Main content |  back to top

Tlačové správy 2013

Anjeli Na Čerpacích Staniciach Shell

Bratislava, 28. decembra 2012 – Spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o. na prelome rokov ponúka možnosť pomôcť deťom s onkologickým ochorením prostredníctvom Nadácie KVAPKA NÁDEJE. Papieroví anjelici budú až do 15. januára 2013 pripomínať zákazníkom vernostného programu Shell CLUBSMART možnosť darovať svoje body. Za každý darovaný bod pripíše Shell na konto nadácie 3,3 centa.

Nadácia KVAPKA NÁDEJE a spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o. pred tohtoročnými Vianocami oslávili prvý rok spoločnej úspešnej spolupráce, ktorej cieľom je dlhodobo vytvárať priestor pre zlepšenie podmienok detí s onkologickými ochoreniami. Do polovice januára majú možnosť verní zákazníci Shell darovať svoje body z vernostného programu Shell CLUBSMART na konto nadácie. Za každý darovaný bod pripíše Shell na konto nadácie 3,3 centa. 

Deti z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave vyrobili pre každú čerpaciu stanicu Shell originálneho papierového anjelika, ktorý má pútať pozornosť zákazníkov a upozorniť ich na možnosť darovania bodov nadácii. Navyše sa členovia programu Shell CLUBSMART môžu zapojiť aj do online aukcie o výnimočný dáždnik s podpismi známych slovenských osobností. Výnos z aukcie, ktorá prebieha až do 15. januára 2013 na stránke www.shellsmart.com, poputuje tiež na konto Nadácie KVAPKA NÁDEJE. 

„Prvý rok spolupráce s Nadáciou KVAPKA NÁDEJE považujeme za veľmi úspešný. Od začiatku sa do nej zapojilo množstvo našich verných zákazníkov a spoločne sa nám pre potreby detí podarilo vyzbierať takmer  10 000 EUR. Verím, že aj vďaka tejto ďalšej iniciatíve sa nám podarí čiastku ešte navýšiť a pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú,“ hovorí Petr Šindler, manažér komunikácie spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o.

Okrem možnosti podporiť Nadáciu KVAPKA NÁDAJE majú zákazníci čerpacích staníc Shell možnosť darovať svoje Shell CLUBSMART body aj Nadácii detského kardioncentra. 

O Nadácii KVAPKA NÁDEJE

Nadáciu KVAPKA NÁDEJE založila na Slovensku Vendula Auš Svodobová v júli 2010. Cieľom nadácie je trvale a kontinuálne podporovať liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých detí, a to predovšetkým detí postihnutých onkologickým ochorením na území Slovenskej republiky. Nadácia v minulom roku finančne podporila a pomohla pri rekonštrukcii a dostavbe transplantačnej jednotky kostnej drene na Hematologickom a onkologickom oddelení II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Viac informácii nájdete na www.kvapkanadeje.sk.

O vernostnom programe Shell CLUBSMART

Vernostný klub spoločnosti Shell je programom s najdlhšou tradíciou pre zákazníkov čerpacích staníc na slovenskom trhu. Na Slovensku pôsobí už od roku 1998 a počet zákazníkov spoločnosti Shell, ktorí sa do nej zapájajú, každým rokom stúpa. Vodič, ktorý sa stane členom tohto programu, zbiera prostredníctvom Shell CLUBSMART karty body za každé natankovanie a ďalšie služby na čerpacích staniciach Shell na Slovensku a v Českej republike. Nazbierané body môžu členovia vernostného programu Shell CLUBSMART vymeniť za produkty z katalógu,  ďalšie výhody alebo ich darovať na charitatívne účely. Viac informácií o vernostnom programe nájdete na www.shellsmart.com alebo na čerpacích staniciach Shell.

SHELL Slovakia

Spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o. reprezentuje v Slovenskej republike záujmy materskej spoločnosti Royal Dutch Shell plc. Prevádzkuje rozsiahlu sieť čerpacích staníc po celom území Slovenska, ponúka medzinárodné palivové karty euroShell a predáva motorové oleje a mazivá Shell. Divízia Shell Aviation dodáva letecké palivo pre medzinárodné letisko v Bratislave a prostredníctvom divízie Shell Energy Europe zabezpečuje dodávky zemného plynu širokému spektru zákazníkov z oblasti priemyslu a služieb. Viac informácii ponúka www.shell.sk.

Royal Dutch Shell plc

Spoločnosť Royal Dutch Shell plc je registrovaná v Anglicku a vo Walese. Centrálu má v Haagu a jej akcie sú kótované na burzách v Londýne, Amsterdame a New Yorku. Spoločnosť Shell pôsobí vo vyše 90 krajinách sveta v oblasti prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu, výroby a marketingu kvapalného zemného plynu a skvapalňovania zemného plynu, ďalej v oblasti výroby, marketingu a prepravy ropných produktov a chemikálií a v oblasti projektov, ktoré sa zaoberajú obnoviteľnými zdrojmi energie. Viac informácii nájdete na www.shell.com