Jump menu

Main content |  back to top

Tlačové správy 2013

Na čerpacích staniciach Shell stretnete Plyšové hliadky

Bratislava, 11. júna 2013 – Vedeli ste, že sa ročne na európskych cestách zraní viac ako 100 000 detí? K významným dôvodom patrí nedodržiavanie povinností, napríklad pripútanie detí bezpečnostnými pásmi. V júni na čerpacích staniciach Shell zrealizuje občianske združenie Chráňme naše deti informačno-vzdelávaciu kampaň. Chce poukázať na problém rizikovosti úrazov a úmrtia detí vo vozidlách počas prepravy.

„Pre Shell je bezpečnosť zákazníkov a zamestnancov prioritou číslo jeden. Za nevyhnutné považujeme zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky, v ktorej deti patria k tým najzraniteľnejším. Práve preto aktívne podporujeme Plyšové hliadky a radi sme im poskytli naše čerpacie stanice na šírenie osvety,“ vysvetľuje Petr Šindler, manažér komunikácie spoločnosti Shell.

V období od 11. do 14. júna 2013 budú môcť vodiči na vybraných čerpacích staniciach Shell po celom Slovensku stretnúť Plyšové hliadky, ktoré otestujú ich vedomosti súvisiace s prepravou detí vo vozidlách. Od vyškolených tímov získajú zaujímavé informácie týkajúce sa dôležitosti prevencie. Rozdávať sa budú informačné letáky a za správnu odpoveď čaká na vodičov plyšová hračka. Presnú trasu plyšovej hliadky nájdete na www.chranmenasedeti.sk.