Jump menu

Main content |  back to top

Najnovšie tlačové informácie

István Kapitány – Nový Výkonný Viceprezident Shell Global Retail

Novým výkonným viceprezidentom spoločnosti Shell sa stal István Kapitány. Zo svojej pozície bude zodpovedať za celosvetovo najväčšiu sieť čerpacích staníc – celkovo 43 000 staníc vo vyše 70 krajinách. Na čerpacích staniciach Shell pracuje celosvetovo približne 500 000 zamestnancov, ktorí obslúžia denne viac ako 10 miliónov zákazníkov.

István Kapitány pôsobil od decembra 2012 ako viceprezident pre komerčné palivá a mazivá Shell pre oblasť Severnej a Južnej Ameriky so sídlom v americkom Houstone. Predtým zastával niekoľko regionálných manažérskych pozícií v rámci prevádzky čerpacích staníc Shell v Ázii, Južnej Afrike, Grécku, Turecku a v strednej a východnej Európe.

István Kapitány tiež viedol zastúpenie spoločnosti Shell v Maďarsku, odkiaľ pochádza

István Kapitány

Nástroje strany