Jump menu

Main content |  back to top

Najnovšie tlačové informácie

Jan Čapský na čele retailu Shell na Slovensku a v Čechách

Vedenie prevádzky čerpacích staníc Shell na Slovensku a v Českej republike prevzal od januára 2015 Jan Čapský.
Jan Capsky

Vo funkcii riaditeľa prevádzky 256 čerpacích staníc v oboch krajinách nahrádza Igora Janoka.

Jan Čapský prichádza zo spoločnosti ŠKODA AUTO, a.s., v ktorej pôsobil od roku 2005 na rôznych obchodných pozíciách a naposledy riadil predaj automobilky v regióne západnej Európy. Svoju profesionálnu kariéru odštartoval v Holandsko-českej obchodnej komore a následne pôsobil v rámci obchodu českého zastúpenia japonskej automobilky Nissan. Jan Čapský vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe a v roku 2006 získal titul MBA na CMC Graduate School of Business/DePaul University Chicago v Čelákoviciach. Je slobodný a bezdetný. Má rád autá a cestovanie. Vo svojom voľnom čase sa venuje športu a outdoorovým aktivitám.

 

 

 

Nástroje strany