Vieme totiž, že udržanie vašej flotily v prevádzke je dôležité pre vaše podnikanie. Klientom zaručujeme rýchlu pomoc v problémoch, pri poruche či havárii na území ST aj v zahraničí. Stačí zavolať na jednotné núdzové číslo +420 261 104 480.

Asistencia v prípade porúch je k dispozícii nonstop (24/7) pre vozidlá ťažšie než 3,5 tony.

viac informácií v časti Firemní zákazníci

Mýto

Nestarajte sa o to, či bude mať vodič pri sebe dostatok hotovosti. Na úhradu mýtneho a cestných daní môžete použiť palivovú kartu Shell.  Všetko bude pridané na vašu súhrnnú faktúru. Ľahší život pre každého.

Tunely a mosty

Ponúkame jednoduchý spôsob úhrady dopravných služieb, ako je napr. mýtne v tuneloch a na mostoch.