V roku 2011 naše špecializované tímy na odhaľovanie podvodov zachránili našim zákazníkom 4 milióny USD vďaka aktívnemu predchádzaniu podvodom – podozrivému správaniu vždy venujeme pozornosť.

S aplikáciou Shell Card Online máte presnú kontrolu nad tým, ako a kde môžu byť použité Vaše karty, a podvodné použitie môžete zastaviť skôr než sa stane. 

Každá transakcia kartou je sledovaná, čo Vám dáva jasný a transparentný prehľad o tom, čo sa presne deje. 

Nový systém spoločnosti Shell Real Time Detection (RTD) kontroluje až 160 miliónov transakcií za rok, a upozorní Vás, akonáhle nastane podozrivá aktivita, čím predídete ďalším škodám pre Váš podnik. 

Po nahlásení zneužitia spoločnosť Shell okamžite prijíma zodpovednosť.   

Individuálny PIN   

Každá palivová karta Shell je chránená individuálnym PIN-om, ktorý predstavuje ďalšiu vrstvu zabezpečenia. Každá karta môže mať tiež vyrazené individuálne číslo vozidla alebo meno vodiča, čo pomáha k tomu, aby Vaši vodiči s kartami zaobchádzali starostlivo.   

Skutočná kontrola nad Vašimi kartami

Prispôsobte si každú kartu na použitie na národnej alebo medzinárodnej úrovni. 

Vyberte si produkty, na ktoré môže byť každá karta použitá, vrátane uvedenia konkrétnych pohonných hmôt, palív, mazív, umožnenia umývania auta, platieb mýtneho a ďalšie.

Objednajte si nové karty alebo zrušte existujúce v priebehu niekoľkých minút, čím ľahšie predídete použitiu stratenej alebo ukradnutej karty.

Okamžité prenesenie zodpovednosti  

Akonáhle obdržíme Vaše písomné potvrdenie o zrušení, spoločnosť Shell preberá zodpovednosť na všetky následné transakcie. 

Špecializované tímy proti podvodom 

Naše špecializované tímy proti podvodom s kartami dávajú pozor na neštandardné správanie, a budú Vás kontaktovať hneď, keď sa budú nazdávať, že mohol vzniknúť problém. 

Viac o palivovej karte Shell

Úspory, ktoré môžete vidieť

Keď začnete používať palivovú kartu Shell, rozdiel si všimnete veľmi skoro. Pomáha Vám riadiť náklady a znižovať administratívu.