Predajca v obchode

Výnimočne dôležitá pozícia na čerpacích staniciach Shell, ktorá rozhoduje o tom, či sa k nám naši zákazníci vrátia. Z tohto dôvodu musia mať uchádzači pozitívne vystupovanie, byť si vedomí svojich zodpovedností a vedieť pracovať v tíme. Ak máte nadšenie a vyznačujete sa zdvorilým správaním, je to ideálne zamestnanie pre vás. Predchádzajúce skúsenosti sú výhodou, ale nebojte sa podať žiadosť, aj keď by to bolo vaše prvé zamestnanie na čerpacej stanici. 

Aké výhody plynú zo zamestnania v sieti čerpacích staníc Shell? Zamestnanci majú prístup k množstvu školení, ktoré im pomôžu oboznámiť sa so svojimi novými úlohami a zodpovednosťami.

Hlavné pracovné povinnosti: profesionálny zákaznícky servis, realizácia predajných cieľov a čistenie čerpacej stanice. Vaším každodenným pracovným nástrojom bude pokladňa. Skúsenosti s prácou v maloobchode sú výhodou.

V rámci svojich pracovných povinností budete poskytovať profesionálny zákaznícky servis a starať sa o vizuálnu stránku čerpacej stanice. Z tohto dôvodu bude jedna z vašich najdôležitejších úloh udržiavať dokonalú čistotu v celom objekte.

Získate pracovnú zmluvu, sociálne výhody a pružný pracovný čas. Pre najlepších zamestnancov máme pripravené dodatočné výhody.

Predajca na nádvorí

Potrebujete zamestnanie, ktoré môžete zladiť so svojím každodenným životom? Potrebujete zamestnanie zosúladiť s vašimi školskými povinnosťami alebo inými aktivitami? Hľadáte dodatočnú prácu k dôchodku ale nikdy ste nepracovali na čerpacej stanici? Zostaňte pokojný, prejdete sériou úvodných školení a naši kolegovia vám odovzdajú všetky dôležité informácie.

Hlavnou úlohou bude obsluhovať zákazníkov na nádvorí čerpacej stanice. Čo to znamená? Vaše úlohy budú pomáhať zákazníkom pri tankovaní, ponúkať im prémiové palivá a produkty, kontrolovať hladinu oleja a iných prevádzkových kvapalín, umývanie okien a starostlivosť o areál čerpacej stanice.

Je to práca pre každého, kto má rád kontakt so zákazníkmi, je komunikatívny, dokáže prevziať iniciatívu, vie poradiť a je schopný pomôcť s malými základnými technickými problémami.

Získate pracovnú zmluvu, sociálne výhody a pružný pracovný čas. Pre najlepších zamestnancov máme pripravené dodatočné výhody.

Manažér čerpacej stanice

Máte vodcovské schopnosti a ľudia sa spoliehajú na váš názor? Beriete vysoké nároky ako výzvu? Dokážete vytvoriť dobré a motivujúce pracovné prostredie a dosahovať svoje ciele? Ak ste na predchádzajúce otázky odpovedali kladne, podajte si žiadosť o túto pozíciu. Práca na čerpacej stanici Shell vám vytvorí najlepšie podmienky, aby ste sa mohli plne realizovať a získali nové schopnosti.

Medzi najdôležitejšie úlohy manažéra čerpacej stanice patrí: riadenie tímu, správa čerpacej stanice a poskytovanie kvalitného zákazníckeho servisu. Budete poverený riadením obchodných plánov a kontaktovaním dodávateľov. Analytické schopnosti a používanie MS Office sú nutnosťou.

Získate stabilné pracovné podmienky, odmeňovanie skladajúce sa zo základného platu a bonusov podľa dosiahnutých výsledkov predaja, veľké balíčky výhod a pružný pracovný čas. Pre najlepších zamestnancov máme pripravené dodatočné výhody.

Pracovné ponuky zverejnené na tejto stránke nie sú pracovnými ponukami spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 361 081 (ďalej len „spoločnosť Shell“). Spoločnosť Shell preto nenesie zodpovednosť za obsah zverejnených pracovných ponúk. Zverejnená pracovná ponuka je pracovnou ponukou prevádzkovateľa danej čerpacej stanice Shell v Slovenskej republike. Osobné údaje sú prostredníctvom stránky poskytované priamo danému prevádzkovateľovi čerpacej stanice Shell. Spoločnosť Shell tieto údaje nespracúva a nemá k nim prístup. Daný prevádzkovateľ čerpacej stanice spracúva poskytnuté osobné údaje na účely výberového konania v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odoslaním životopisu odosielateľ potvrdzuje, že je fyzickou osobou, ktorá sa uchádza o zamestnanie v zmysle zverejnenej pracovnej ponuky (t.j. uchádzačom o zamestnanie) a že akceptuje vyššie uvedené ustanovenia.

Upozornenie: Osobné údaje môže prostredníctvom tejto stránky poskytnúť iba tá fyzická osoba, ktorá sa sama uchádza o zamestnanie v zmysle zverejnenej pracovnej ponuky (t.j. samotný uchádzač o zamestnanie). Údaje, o ktorých sa zistí, že boli odoslané inou osobou ako uchádzačom budú vymazané. Táto stránka nie je určená sprostredkovateľom zamestnania.