Jump menu

Main content |  back to top

Vďaka našim tipom pre vyššiu palivovú úsporu a radám na nákup aút s vyššou účinnosťou paliva dôjdete oveľa ďalej. Navyše máte možnosť podeliť sa s nami o Vaše odporúčania, ako zvýšiť dojazd vozidla.

Rady, ktoré vám pomôžu ušetriť palivo: 
1. Tankujte kvalitné a preverené palivá, používajte kvalitný a doporučený olej – Používaním doporučeného oleja sa môže znížiť spotreba o 1– 2 %.

2. Jazdite plynule, bez prudkých rozjazdov a brzdenia – Agresívna jazda môže zvýšiť spotrebu až o 30 % v porovnaní so spotrebou pri plynulej jazde. Taktiež čím rýchlejšie idete, tým vaše vozidlo čelí väčšiemu odporu vzduchu a tým je spotreba vyššia. Jazda len o 8 km/h vyššia než je rýchlostný limit môže ovplyvniť spotrebu až o 23 %.

3. Majte uzavreté okná, predovšetkým pokiaľ jazdíte vyššou rýchlosťou – Vietor, ktorý fúka cez otvorené okno, znižuje rýchlosť vozidla. Zvýšenie na pôvodnú rýchlosť vyžaduje zošliapnutie plynového pedálu a tým dochádza k zvýšeniu spotreby paliva.

4. Udržujte svoj motor dobre nastavený, pravidelne kontrolujte olej a vzduchový filter, poruchy opravujte ihneď – Dobre nastavený motor môže znížiť spotrebu paliva až o 4 %. Výmena zaneseného vzduchového filtra pomôže znížiť spotrebu až o 10 % a zároveň chráni motor.

5. Používajte doporučené pneumatiky a udržujte v nich správny tlak – Dobre nahustená pneumatika je bezpečnejšia a vydrží dlhšie, zatiaľ čo podhustená o 1 kPa môže zvýšiť spotrebu až o 3 %.

6. Plánujte svoje cesty a snažte sa tak vyhnúť dopravným špičkám, využívajte služby dopravného spravodajstva mob. operátorov a rozhlas. staníc

7. Nevozte v kufri ani na zadných sedadlách nepotrebné veci, ktoré zbytočne zaťažujú vozidlo Každých 50 kg môže zvýšiť spotrebu až o 1–2 %.

8. Pokiaľ nepotrebujete strešné nosiče či box, zbytočne ich na svojom automobile nevozte – Zvýšením odporu vzduchu sa môže navýšiť spotreba až o 5 %.

9. Úsporne využívajte klimatizáciu – Klimatizácia uberá výkon motora a na svoju prevádzku používa palivo, preto obmedzte používanie klimatizácie len na extrémne teplé či chladné dni.

10. Na hlavných a menej frekventovaných cestách používajte tempomat – Použitím obmedzovača rýchlosti dosiahnete stabilnú rýchlosť, čo v mnohých prípadoch vedie k zníženiu spotreby.

11. Zaraďujte vyšší rýchlostný stupeň čo najskôr po pridaní plynu – Čím vyšší rýchlostný stupeň máte zaradený, tým nižšie sú otáčky motora a tým menej paliva sa spotrebuje.

12. Udržujte dostatočnú vzdialenosť od vozidla pred vami kvôli plynulej jazde.

13. Myslite dopredu – Správne odhadujte situáciu napr.znížením rýchlosti pred zmenou svetiel či zvýšením rýchlosti pred začiatkom stúpania.

14. Pri dlhom státí v dopravných zápchach vypínajte motor – Obmedzte chod motora naprázdno, pretože spaľujete palivo a nikam nejdete.

15. Snažte sa obmedziť tankovanie v malom množstve, kontrolujte utiahnutie uzáveru nádrže. Pri každom otvorení palivovej nádrže dochádza k strate paliva v podobe výparov, preto sa snažte tankovať menej často a vo väčšom objeme.

*Odhady spotreby paliva sú použité zo štúdií a publikácií Energy and Environmental Analysis, Inc., Washington, DC.

Spoločnosť Shell sa stará nielen o váš komfort a bezstarostnú jazdu, ale aj o vašu bezpečnosť na čerpacích staniciach. Preto prišla s kampaňou „Tankujte bezpečne“ s cieľom predísť rizikovému správaníu na čerpacích staniciach a prispieť tak k bezpečnému tankovaniu pohonných látok. Ponúkame vám praktické rady a tipy, ako sa vyvarovať nebezpečných situácií, a tým zvýšiť bezpečnosť vás a vašich spolujazdcov.

1. Všímajte si bezpečnostné symboly

Čerpacie stanice sú vybavené špeciálnym značením formátu Shell, ktoré je ľahko rozpoznateľné a identické na všetkých staniciach spoločnosti. Značenie je umiestnené v areáli aj v interiéri čerpacej stanice. Dodržiavaním bezpečnostných pokynov uvedených na značení predchádzate nebezpečným situáciám.

2. Komunikujte s personálom čerpacej stanice

Akékoľvek podozrenie, problém či poranenie nahláste zamestnancovi čerpacej stanice. Personál je špeciálne školený, aby vám mohol pomôcť v každej situácii a vedel zodpovedať vaše otázky. Zamestnanci čerpacích staníc sú oblečení v špeciálnych bezpečnostných uniformách s výrazným reflexným značením.

3. Dodržiavajte zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov v areáli čerpacej stanice

Prísny zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov v areáli čerpacej stanice patrí medzi základné pravidlá, ktorých dodržiavaním chránite svoju bezpečnosť, ako aj bezpečnosť vašich spolucestujúcich a taktiež všetkých návštevníkov a zamestnancov. Na čerpacích staniciach platí prísny zákaz používania akýchkoľvek zdrojov ohňa. V prípade požiaru sa okamžite obráťte na hociktorého zamestnanca čerpacej stanice.

4. Nepoužívajte mobilné telefóny

Modernejšie mobilné prístroje (s displejom, ktorý sa rozsvieti pri zapnutí alebo pri prichádzajúcom hovore) vydávajú dostatok energie pre vznik výboju, ktorý môže spôsobiť vznietenie. Preto na čerpacej stanici nepoužívajte mobilné telefóny a pri výstupe z vozidla ich vypínajte.

5. Únik pohonných hmôt nahláste zamestnancovi čerpacej stanice

V prípade úniku pohonných hmôt mimo nádrže musia všetci cestujúci opustiť vozidlo.

Problém nahláste zamestnancovi čerpacej stanice, ktorý zamedzí ďalšiemu úniku, a následne vozidlo odtiahnite od výdajného stojanu.

Vyvetrajte vozidlo a jeho batožinový priestor.

6. Dbajte na pravidlá správania sa detí na čerpacej stanici

Deti na čerpacích staniciach vyžadujú vašu zvýšenú pozornosť. Nikdy ich nenechávajte bez dozoru dospelých.

Pred tankovaním paliva musia všetci cestujúci opustiť vozidlo; v žiadnom prípade nenechávajte deti pri tankovaní paliva samotné v aute, ani na parkovisku pri obchode.

Deti majú zakázané behať a hrať sa v priestoroch čerpacej stanice. Rovnako ako pre dospelých, platí aj pre deti zákaz používania mobilných telefónov a akýchkoľvek zdrojov ohňa.

7. Pozorne sledujte navigačné značenie

K vašej bezpečnosti  prispieva aj ľahko rozpoznateľné osvetlenie čerpacej stanice v každom počasí, výrazné značenie a jednoduchý navigačný systém v objekte.

8. Chráňte si osobné veci

Čerpacia stanica je objekt so zvýšeným pohybom ľudí, čo aj napriek prísnym bezpečnostným opatreniam so sebou prináša riziko krádeže. Preto si sami chráňte vaše osobné veci, nikdy nenechávajte cennosti v prázdnom aute a pred platením v obchode ho vždy zamknite.

9. Pri lúpežnom prepadnutí zachovajte pokoj

Aj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam môže na čerpacej stanici dôjsť k lúpežnému prepadnutiu. V takejto situácii sú všetci páchatelia nervózni a nevypočítateľní. Zachovajte pokoj a hovorte iba vtedy, keď budete oslovení. Riaďte sa pokynmi páchateľa a nepozerajte sa mu uprene do očí. Zapamätajte si nápadné podrobnosti u páchateľov ako napr. výšku, vek, oblečenie, atď. Pri ďalšom postupe dôverujte zamestnancom čerpacej stanice, ktorí sú školení na konanie v podobných situáciách.

10. Pozorne skontrolujte typ tankovaného paliva

Najmä v prípade požičaného vozidla sa občas stáva, že zákazník natankuje nesprávne palivo, čo môže následne spôsobiť vážne problémy. Aj výrazné farebné označenie palív Shell na výdajnom stojane prispieva k tomu, aby ste vždy natankovali správne palivo.

Hybridné vozidlo, ktoré kombinuje  pohon na benzín a na elektrinu, je menej závislé od fosílnych palív a v porovnaní s bežným vozidlom na benzín výrazne šetrí pohonné látky.

To sa však preukáže iba pri správnom štýle jazdy. Všeobecné rady ako dosahovať úsporu pohonných látok platí i pre hybridné vozidlá. Špeciálne pre ne sme pripravili nasledujúcich päť tipov.

Rýchly rozjazd

Hybridný motor je najúspornejší pri vyšších rýchlostiach, preto sa rozbiehajte už pod plynom.

Až dosiahnete cestovnú rýchlosť, môžete popustiť plyn.

Jemné brzdenie

Ľahká noha na brzdovom pedáli šetrí energiu a umožňuje dobíjanie akumulátora.

Prudké brzdenie aktivuje mechanické brzdy a prevádza vzácnu energiu na teplo.

Naučte sa „plachtiť“

Po dosiahnutí cestovnej rýchlosti zložte nohu z plynového pedálu a nechajte auto ísť vlastnou silou.

Ak príliš poklesne rýchlosť, akcelerujte opäť na cestovnú rýchlosť, a „plachtite“ ďalej.

Využívajte tempomat

Tempomat prispieva k úspore benzínu i chodu elektricky poháňaných častí hybridného vozidla najviac.

Využívajte preto tempomat vždy, keď je to možné.

Využívajte zotrvačnosť

Predvídanie terénu a plynulosť dopravy môžete využiť vo svoj prospech.

Napríklad tesne pred dosiahnutím najvyššieho bodu na kopci zložte nohu z plynu a gravitácia Vám potom rýchlosť opäť vráti – a zdarma!

Čo ovplyvňuje ceny pohonných hmôt?

Na cenách pohonných hmôt sa odráža najmä cena surovej ropy a rafinérskych produktov, konkurencia na trhu, prevádzkové náklady a dane.

Cena pohonných hmôt na čerpacej stanici zahŕňa cenu produktu, dane (spotrebné a iné), a distribučnú maržu. Tá v sebe zahŕňa náklady na skladovanie a manipuláciu, distribučné náklady a veľkoobchodné a maloobchodné marže. Daňová záťaž tvorí v niektorých krajinách (napr. vo Veľkej Británii a Holandsku) až 60 % z ceny pohonných látok.

Cena pohonných hmôt sa môže dosť meniť. Kľúčovými faktormi, ktoré prispievajú k týmto zmenám, sú cena surovej ropy a rafinérskeho produktu (benzínu a motorovej nafty) a konkurencia medzi čerpacími stanicami.

Faktory ovplyvňujúce ceny surovej ropy a rafinérskeho produktu

So surovou ropou i rafinérskym produktom sa obchoduje na verejnom trhu. Táto časť hovorí o niektorých príčinách, ktoré ovplyvňujú ceny surovej ropy a rafinérskeho produktu.

Bezpečnosť dodávky surovej ropy

Politická nestabilita na Strednom Východe je dôvodom obmedzenej dostupnosti surovej ropy a má tak výrazný dopad na cenu tejto komodity.

Nepredvídateľné / extrémne klimatické podmienky

Extrémne klimatické javy, ako sú napríklad hurikány v Spojených štátoch, môžu značne obmedziť kapacitu svetových rafinérií. Také obmedzenia spolu so špekuláciami o dostupnosti rafinérskych produktov prispievajú ku globálnej nestabilite cien.

Sezónne výkyvy

Ceny rafinérskych produktov sú ovplyvňované sezónnymi zmenami dopytu po konkrétnych produktoch. To sa prejavuje prevažne na najväčších trhoch severnej pologule – v Spojených štátoch, v Európe a Japonsku. V zimnom období na severnej pologuli prudko narastá dopyt po nafte a petroleji na výhrev domov a kancelárií. V lete naopak stúpa dopyt po benzíne, pretože ľudia viac cestujú.

Špekulácie na trhu

So surovou ropou a rafinérskymi produktmi sa obchoduje na globálnom trhu. Preto sú tieto komodity vystavené špekuláciám, ktoré ovplyvňujú ich cenu. Vzhľadom na to, že nedávno vstúpilo na trh niekoľko nových spoločností, záujem o trh ropných derivátov sa všeobecne zvýšil, a to najmä zo strany investičných fondov.

Vývoj kurzov mien

Najväčší obchod so surovou ropou a rafinérskymi produktmi prebieha v amerických dolároch.

Akákoľvek zmena vo výmennom kurze medzi lokálnou menou a americkým dolárom sa teda odrazí na cene.

Konkurencia na miestnych trhoch

Veľká konkurencia na trhu s pohonnými hmotami spôsobuje, že sa ceny vyvíjajú cyklicky.

Distribútori priebežne znižujú ceny, aby zvýšili predaj a zachovali si tak  svoju konkurencieschopnosť. Ak sa dostane cena na príliš nízku úroveň, predaje sú stratové a distribútor je nútený cenu zvýšiť.

Tento priebežný pokles cien a následné jednorazové zvýšenie sa nazýva cenový cyklus.

Zákazníci potom môžu ťažiť z toho, že sledujú tento cyklus a nakupujú pohonné hmoty v čase, keď je cena na nízkej úrovni.

Shellu je adresované množstvo otázok týkajúcich sa cien pohonných hmôt - Tu nájdete odpovede na tie najčastejšie otázky.

Z čoho sa skladá maloobchodná cena pohonných hmôt?

Cena pohonných hmôt na čerpacej stanici sa skladá z ceny produktu, spotrebnej dane a ďalších daní.

Neoddeliteľnou súčasťou konečnej ceny je tiež distribučná marža.

Aké dane sa vzťahujú na pohonné hmoty?

Na pohonné hmoty sa vzťahuje spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty. Spotrebná daň je daňou z objemu pohonných látok vystupujúcich z palivového depa.

DPH je daňou vzťahujúcou sa na cenu pohonných hmôt na čerpacích staniciach (vrátane ceny produktu, spotrebnej dane a distribučnej marže).

Kto kontroluje ceny na čerpacích staniciach?

Konečnú cenu na čerpacej stanici určuje  maloobchodný predajca. Jeho rozhodnutie však ovplyvňuje celý rad faktorov, vrátane:

 • Výšky nákladov na prepravu pohonných látok do maloobchodného predajného miesta (náklady na produkt a distribučné náklady)
 • Nákladov na prevádzku čerpacej stanice (napr. mzdy, nájomné, energie)
 • Konkurencie s ostatnými čerpacími stanicami v oblasti

  Prečo sa v posledných rokoch zvyšujú ceny pohonných hmôt?

  Zvýšila sa cena surovej ropy a rafinérskeho produktu. Ceny surovej ropy a rafinérskeho produktu ovplyvňuje celý rad faktorov – zvyšujúci sa dopyt po rope, obmedzená kapacita rafinérií, sezónny dopyt po konkrétnych produktoch a extrémne klimatické javy, ako napríklad hurikány v Mexickom zálive.

  Prečo sú pohonné hmoty v niektorých krajinách lacnejšie?

  Ceny pohonných hmôt v jednotlivých krajinách ovplyvňuje:

 • Cena, za ktorú sa nakupuje hotový produkt v danej krajine (čerpanie z vlastných zdrojov je lacnejšie než import)
 • Sadzby spotrebnej dane a ďalších daní
 • Štátne dotácie na pohonné látky (napr. v Malajzii, na Filipínach)
 • Vývoj kurzov mien

  Ako ovplyvňuje cenu benzínu kurz doláru?

  Vzhľadom na to, že najväčší obchod so surovou ropou prebieha v amerických dolároch, zmena výmenného kurzu medzi lokálnou menou a americkým dolárom sa tiež odráža na cene surovej ropy v danej krajine.

  Prečo je Shell V-Power a Shell V-Power Racing drahší?

  Ide o veľmi kvalitné palivá so zvláštnou prímesou, ktoré zlepšujú výkon. Tieto vylepšené pohonné látky sú drahšie na výrobu a zároveň i na distribúciu. 

  Prečo Shell nedotuje ceny pohonných hmôt zo svojich ziskov?

  Vyššie ceny surovej ropy zvýšili tržby spoločnosti, ale čisté marže ostali na úrovni ostatných odvetví. Napriek tomu ropný priemysel ťaží z vyšších cien surové ropy a rafinérie v niektorých oblastiach dosahujú vyššie marže. Tento vývoj často vedie k výraznejšiemu tlaku na maloobchodné marže, ktoré najviac zaujímajú zákazníka.

Energetické spoločnosti musia neustále investovať miliardy dolárov ročne, aby dlhodobo zaistili budúcnosť svojho podnikania a trvalo udržateľnú dodávku energií zákazníkom.

Výroba surovej ropy zahŕňa dlhodobé a vysoko rizikové projekty, ktoré vyžadujú investície pohybujúce sa v miliardách dolárov v časovom horizonte 20 až 30 rokov (rozvoj nového ropného poľa môže stáť viac než 1 mld.USD).

Vyššie zisky v niektorých obdobiach pomáhajú zaisťovať investície v čase, keď sú ceny ropy a teda aj zisky nižšie.

Prečo sú pohonné hmoty drahšie na vidieku ako v mestách?

Napriek tomu, že čerpacie stanice na vidieku majú nižší obrat a predaj, majú podobné režijné náklady ako tie v meste.

Väčšie vzdialenosti a menšie objednané objemy pohonných látok znamenajú vyšší náklady.

Kombinácia vyšších prevádzkových nákladov a menšia konkurencia v danej oblasti môže viesť k vyšším cenám.

Prečo sa cena pohonných hmôt na čerpacích staniciach nemení presne v čase, keď sa mení cena surovej ropy?

Čerpacie stanice majú so svojimi dodávateľmi pohonných hmôt rôzne dohody týkajúce sa načasovania zmeny ceny produktov.

To znamená, že v praxi väčšinou dochádza k časovému posunu medzi cenou ropy pre rafinériu a cenou, ktorú zaplatí maloobchodník za rafinérsky produkt.

Môže Shell znížiť svojím postavením na trhu cenu surovej ropy?

Nie. Shell vyrába len asi 3 % svetovej ropy.

Väčšina surovej ropy, z ktorej sa v našich rafinériách vyrába hotový produkt, sa nakupuje na globálnom trhu. Cenu surovej ropy ovplyvňuje predovšetkým:

 • Zvyšujúci sa dopyt po rope – najmä v Číne, Indii, USA
 • Obmedzená kapacita rafinérií
 • Bezpečnosť dodávky – najmä vzhľadom na súčasnú politickú nestabilitu na Strednom Východe
 • Vývoj kurzov mien – predovšetkým amerického dolára
 • Trhové špekulácie

  Prečo hurikány v USA zvýšili ceny pohonných hmôt?

  Niektoré extrémne klimatické javy, napr. spomenuté hurikány v Mexickom zálive, môže dočasne prerušiť chod rafinérií, a tým aj dostupnosť rafinérskeho produktu. Tieto obmedzenia, spolu so špekuláciami o dostupnosti produktu, môžu prispieť k väčšej nestabilite cien ropy vo svete.