Jump menu

Main content |  back to top

Cit pre akceleráciu

Cit pre akceleráciu znamená vyvíjať nohou taký tlak na plynový pedál, aby ste nemuseli brzdiť príliš prudko alebo zbytočne často.

Prekvapivo, jedným zo spôsobov efektívnej jazdy je prudké zrýchlenie na bezpečnú cestovnú rýchlosť a zaradenie najvyššieho prevodového stupňa.

Príchod ku križovatke plánujte tak, aby ste dlhšiu dobu spomaľovali na vyšší prevodový stupeň. Vďaka tomu možno nebudete musieť zastaviť, pretože autá pred vami odídu skôr, ako ku križovatke dôjdete.

3. prevodový stupeň v zóne s rýchlosťou do 50 km/h

Ak necháte zaradený 3. rýchlostný stupeň, ľahšie si všimnete, že sa vaša rýchlosť dostala nad 50 km/h. Zvoľte, samozrejme, prevodový stupeň zodpovedajúci vašej rýchlosti a stavu vozovky, počasiu a premávke a meňte rýchlostné stupne podľa zmien podmienok. Najvhodnejší stupeň na jazdu rýchlosťou 50 km/h závisí od objemu vášho motora, ale v mnohých súčasných vozidlách je možné ísť rýchlosťou 50 km/h práve na 3. prevodový stupeň bez toho, aby ste motor preťažovali.

Vozidlá so samočinnou prevodovkou zvyčajne majú niekoľko stupňov pre jazdu vpred. Vodič by mal zvoliť taký prevodový stupeň, na ktorý je najľahšie udržať rýchlosť vozidla do 50 km/h.

Spúšťače rýchlosti

Všetci sa nechávame strhnúť „spúšťačmi rýchlosti“ – vplyvmi, kvôli ktorým pravdepodobne zrýchlime a prekročíme povolenú rýchlosť bez toho, aby sme si to uvedomovali. Často je to snaha  o udržanie tempa s inými vozidlami alebo stres z vozidla nalepeného príliš blízko za nami. Nad povolený limit sa tiež ľahko dostanete, keď sa necháte vyprovokovať k predbehnutiu vozidla – v takých chvíľach si hovoríte „Mám to skúsiť?“ – podľa nás rozhodne nie.

K prekročeniu povolenej rýchlosti často vedie tiež rozptýlenie ako počúvanie hlasitej hudby alebo len obyčajná jazda z kopca.

Keď sa naučíte rozpoznať svoje osobné „spúšťače“, bude ľahšie zabrániť prekračovaniu povolenej rýchlosti.

Pravidlo 2 sekúnd

Udržiavanie bezpečnej vzdialenosti od vozidla pred vami tiež pomôže znížiť mieru stresu počas jazdy. Dodržiavajte pravidlo 2 sekúnd: udržiavajte aspoň dvojsekundový rozstup medzi vami a vozidlom vpredu. Vzdialenosť zdvojnásobte na mokrých cestách a na zľadovatelých cestách ju ešte zvýšte.

Hĺbka dezénu

Prieskum spoločnosti MIRA Ltd. potvrdil, že keď hĺbka dezénu pneumatiky klesne pod 3 mm, zhoršia sa brzdné schopnosti vozidla.

Pneumatiky s hĺbkou dezénu 3 mm majú o 25 % lepšie vlastnosti než tie so zákonom stanoveným minimom 1,6 mm. Z pohľadu brzdnej dráhy to na mokrom povrchu predstavuje 8 metrov navyše. Keď bola v jednom teste porovnaná pneumatika s hĺbkou dezénu 8 mm s pneumatikou s hĺbkou len 1,6 mm, brzdná dráha bola u nižšej vzorky o 13 metrov dlhšia!

Na základe uvedeného prieskumu väčšina dopravných expertov odporúča motoristom meniť pneumatiky už vo chvíli, kedy hĺbka dezénu klesne na 3 mm.

Brzdná dráha

Opotrebované brzdné kotúče môžu výrazne predĺžiť brzdnú dráhu, občas s fatálnymi následkami.

Výrobca náhradných dielov Car Parts Direct poukazuje na výsledky nedávneho prieskumu, podľa ktorého jeden z ôsmich motoristov jazdí s nebezpečnými či legislatívne nevyhovujúcimi brzdami.

Náhodné kontroly odhalili vodičov s opotrebovanými brzdovými doštičkami, s brzdovými kotúčmi s hrúbkou pod minimálnu, zákonom danú hodnotu a v niektorých prípadoch so zdeformovanými brzdovými kotúčmi. Spoločnosť dodáva, že 85 % motoristov nevie, ako kontrolovať bezpečnosť brzdových kotúčov a doštičiek.

Je to ťažké, ale niektoré problémy s brzdami si všimnete ľahšie než iné. Ak napríklad cítite vibrácie cez brzdový pedál, často ide o dôsledok zohýbaných brzdových kotúčov.

Iné problémy nie je také ľahké zistiť a vodiči sa o probléme, bohužiaľ, dozvedia, až keď vozidlo nedokáže zastaviť včas. Nechajte si preto brzdy pravidelne kontrolovať.

So povolením organizácie Advanced Driving UK