Jump menu

Main content |  back to top

  1. Sací ventil sa otvorí, keď piest začína klesať, čím nasaje zmes paliva a vzduchu.
  2. Oba ventily sú teraz zatvorené, piest stúpa hore a stláča zmes paliva a vzduchu.
  3. Tesne pred tým, než piest dosiahne hornú úvrať, je zmes paliva a vzduchu zapálená zapaľovacou sviečkou. V pracovnom priestore valca sa prudko zvýši teplota aj tlak vzniknutých plynov. Tie expandujú a počas pohybu piesta smerom dole konajú prácu.
  4. Otvára sa výfukový ventil a piest stúpa opäť do hornej úvrate, pričom vytláča spálené plyny.