Jump menu

Main content |  back to top

Glenn Wilson

Automobilový inžinier Glenn Wilson má viac ako tridsaťpäťročné skúsenosti v odbore, z toho celých 25 rokov je súčasťou technologického tímu spoločnosti Shell. S palivami Shell V-Power Nitro+ pracuje od samého začiatku vývoja. Vďaka svojim jedinečným znalostiam sa stal rešpektovaným odborníkom na motory a presne vie, čo si žiadajú, aby podávali ten najlepší výkon.

Rovnako ako ľudia potrebujú mať svojich päť jedál denne, aby zostali zdraví, aj motor vášho auta alebo motocykla musí mať prísun správneho paliva. Kľúčom k vývoju našich výkonných palív je práve pochopenie toho, k akým procesom dochádza v srdci vozidla: spolupráca paliva a jednotlivých súčastí motora.

Od svojho vozidla chcete skvelý výkon a výber paliva môže hrať zásadnú úlohu!

Ako teda palivo Shell V-Power Nitro+ funguje? Požiadali sme Glenna, aby nám anatómiu motora priblížil.

Spaľovacia komora

Proces, kedy je do srdca a pľúc motora nasiaty vzduch, následne zmiešaný so vstreknutým palivom, stlačený, spálený a vypustený do výfuku - to je takzvaný štvordobý Ottov cyklus.

V zážihových motoroch stlačenú zmes spaľuje zapaľovacia sviečka, ktorá vyvolá pokojné horenie, a to následne vyvinie tlak a stlačí piest dole. Ale pri vysokom tlaku a teplote môžu mať niektoré palivá tendenciu vzplanúť samovoľne. Môže dochádzať k drobným nepravidelným vzplanutiam, ktoré sa prejavujú ako klepanie alebo strieľanie. Motor potom podáva nižší výkon a v najhorších prípadoch môže dôjsť aj k jeho trvalému poškodeniu. Oktánové číslo benzínu je ukazovateľom, ako palivo dokáže odolať týmto nekontrolovaným zápalom.

„Načasovanie zážihu je zásadné na zaistenie účinného prenosu energie z horiaceho paliva do motora. Palivo s vyšším oktánovým číslom umožňuje skorší zážih paliva, takže piest je možné stlačiť účinnejšie a na dlhšej trase,“ hovorí Wilson.

Vstrekovače

Obrázok celého bloku motora

Vstrekovače zaisťujú, že palivo je správne rozptýlené do nasatého vzduchu a je s ním zmiešané v presnom pomere a množstve. Vo vznetových motoroch je palivo vstrekované pod vysokým tlakom otvormi tenkými len ako ľudský vlas.

Niektoré palivá môžu zanášať otvory vstrekovačov, čo môže negatívne ovplyvňovať vstrekovanie a spôsobiť zlé spaľovanie a pokles výkonu. „Vznetové motory môžu byť obzvlášť náchylné na zanášanie trysiek, a to môže výrazne ovplyvniť pomery vstrekovania,“ hovorí Wilson.

Palivo Shell V-Power Nitro+ je vyvinuté tak, aby pomocou aktívnej ochrany motora obnovovalo a zachovávalo jeho vysoký výkon.

Sacie ventily

Snímka celého bloku motora

Sacie ventily sa otvárajú a zatvárajú niekoľko stokrát za minútu, aby v závislosti od konštrukcie motora vpúšťali vzduch alebo zmes vzduchu a paliva do spaľovacej komory. V bežnom zážihovom motore so vstrekovaním paliva do sacieho kanála môžu byť sacie ventily náchylné na tvorbu usadenín, ktoré môžu mať nepríjemné následky.

„Ak sa na sacích ventiloch tvoria usadeniny, motor sa správa lenivo pri akcelerácii, má horšiu odozvu a nižší výkon,“ hovorí Wilson.

Palivo Shell V-Power Nitro+ je vyvinuté tak, aby okamžite odstraňovalo usadeniny v motore, ktoré môžu znižovať výkon.

Piestne krúžky

Piestne krúžky slúžia ako tesnenie medzi piestom a stenou valca, kde kĺžu hore a dole s frekvenciou niekoľkých tisíc pohybov za minútu.

„Vo vnútri motora to piesty nemajú jednoduché, najmä v hornej a dolnej úvrati, kde je ich rýchlosť prakticky nulová. Všeobecne je ťažké udržať správne mazanie a ľahko môže dochádzať k zvýšenému treniu medzi piestnymi krúžkami a stenami valcov,“ hovorí Wilson.

Mazanie styčnej plochy medzi týmito časťami je obťažné. Krúžky musia tvoriť pevné tesnenie, ktoré po prvé zabraňuje, aby sa mazací olej dostal do priestoru spaľovacej komory (čo by mohlo viesť k vyšším emisiám motora), a po druhé zamedzuje vstupu plynov vzniknutých pri spaľovaní do kľukovej skrine.

A tu prichádza na rad ďalšia jedinečná technologická inovácia Shell: „Palivo Shell V-Power Nitro+ obsahuje technológiu Friction Modification Technology (FMT), ktorá znižuje trenie v dôležitých oblastiach motora, predovšetkým vo valcoch. Vďaka tomu je chod motora ľahší a získava cennú energiu. To môže viesť k zlepšeniu akcelerácie a účinnejšiemu prenosu výkonu motora na kolesá. Ide o jeden z mnohých príkladov, ako poznatky z technologickej spolupráce s tímom Scuderia Ferrari môžu prinášať výhody pre bežných zákazníkov.“