Jump menu

Main content |  back to top

Aby ste sa mohli stať našim zákazníkom, je potrebné

  • podať žiadosť v mene firmy alebo ako živnostník a zaslať nám potvrdenie o inkase z Vašej banky a kópiu výpisu z Obchodného registra alebo živnostenského listu. Žiadosti od fyzických osôb neprijímame.

                              

Požiadajte o Shell Card - lokálnu kartu pre firmy a podnikateľov

Je tak ľahké stať sa zákazníkom euroShell!. Stačí vykonať tieto 2 kroky:

  1. Vytlačte a vyplňte formulár žiadosti o euroShell Card.
  2. Dajte si potvrdiť bankový formulár o inkase vo Vašej banke. Odošlite oba vyplnené formuláre spoločne s kópiou výpisu z Obchodného reigstra/Živnostenského listu do Zákazníckeho strediska euroShell.

Pred podávaním žiadosti si prečítajte Všeobecné podmienky pre používanie karty euroShell Card.

Vaša žiadosť bude následne posúdená našim kreditným oddelením. Úspešné vybavenie vašej žiadosti závisí od výsledku tohto šetrenia.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo rady, kontaktujte zákaznícke stredisko euroShell.

Žiadosť o kartu - Internetovy formulár