Jump menu

Main content |  back to top

Správa karty

Správa účtu

  • Zmena adresy
  • Príkaz na inkaso – Vyplňte a odošlite do zákazníckeho centra spoločnosti Shell, oddelenie euroShell Card, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

Správa účtu – faktúry