Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Road Toll and Others

Karty euroShell Card predstavujú inteligentné riešenie bezhotovostných platieb na cestách. Ale neslúžia len na nákup pohonných hmôt. S palivovými kartami môžete platiť nielen pohonné hmoty, ale aj cestné poplatky, asistenčné služby v prípade poruchy a dokonca aj prepravu trajektami – a to všetko bez toho, aby vaši vodiči museli používať hotovosť.

Zistite, koľko môžete s EuroShell Card ušetriť práve vy

Vďaka dopravným službám spoločnosti Shell sú vaše cesty po Európe efektívnejšie pre vaše podnikanie a jednoduchšie pre vašich vodičov.

Mýta a cestné poplatky

Ak prepravujete tovary do rôznych krajín, je veľmi pravdepodobné, že sa musíte zaoberať s množstvom dokladov za platby cestných poplatkov. S kartami euroShell Card vaši vodiči už viac nebudú potrebovať hotovosť, aby zaplatili mýta. Tieto poplatky sa jednoducho pridajú na jednu súhrnnú faktúru s výdavkami za celý vozový park.

Tunely a mosty

Použite svoju kartu euroShell Card na platbu mýta za prejazd tunelov a mostov vo všetkých väčších európskych krajinách.

Asistenčné služby pri poruchách vozidiel a bezpečnostné služby

Spoľahlivé asistenčné služby pri poruchách vozidiel a bezpečnostné služby v takmer 40 európskych krajinách.

Trajektová preprava a systém kombinovanej dopravy ROLA (preprava nákladných vozidiel vlakom)

S našou kartou euroShell Card môžete platiť za služby ROLA (preprava nákladných vozidiel vlakom) a rezervácie prepravy európskymi trajektami. Spojením oddychových prestávok vodičov s vlakovou a trajektovou prepravou môžete svojej firme ušetriť čas aj peniaze a ich využívaním tiež pomôžete znížiť vaše emisie CO2.

Požiadajte o vrátenie DPH a spotrebnej dane

Používajte kartu euroShell Card na vrátenie DPH a spotrebnej dane rýchlo a jednoducho v celej Európe - všade tam, kde je to možné.