Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Udržiavanie vozového parku v prevádzke je pre chod firmy nesmierne dôležité. Preto sa neustále staráme o to, aby mali zákazníci využívajúci naše karty na nákup pohonných hmôt prístup k spoľahlivým a efektívnym asistenčným službám v prípade poruchy po celej Európe a ich vodiči sa mohli vždy čo najrýchlejšie vrátiť späť na cesty. Túto službu môžete tiež jednoducho použiť na získanie našich bezpečnostných služieb.

Asistenčné služby v prípade poruchy sú k dispozícii pre všetky vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony a bezpečnostné služby sú poskytované so všetkými našimi kartami euroShell Card.

So svojou kartou euroShell Card môžete využívať služby v takmer 40 krajinách Európy:

Rakúsko, Bielorusko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Macedónsko, Srbsko a Čierna Hora, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo.

Zavolajte nášmu partnerovi na číslo 08705 746722 a oni za vás všetko zorganizujú bez ohľadu na to, v ktorej časti Európy pomoc potrebujete.

place Holder

Stručný prehľad

Udržiavanie vášho vozového parku a firmy v chode.Vaši vodiči si musia pamätať iba jedno telefónne číslo.Dostupnosť v takmer 40 krajinách Európy.