Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Road Services Map
Service Countries Mýto, cestné poplatky Tunely/
Mosty
Trajekty ROLA Asistenčné služby na cestách/
Platby pokút
Vratka DPH (z krajiny)
            Normal Čistá fakturácia a mesačná vratka Normálna DPH Vratka Spotrebnej dane
Rakúsko X X - X X X X -
Bielorusko X - - - X - - -
Belgicko X X X - X X X X
Bulharsko - - X - X X X -
Česká republika X - - - X X X -
Dánsko X X X - X X X -
Fínsko - - X - X X X -
Francúzsko X X X - X X X X
Nemecko X - X X X X X -
Veľká Británia X - X - X X X -
Grécko - - X - X - X -
Maďarsko X - - X X X X X
Írsko - - X - X X X -
Taliansko X X X X X X X X
Luxemburgsko X - - - X X X -
Holandsko X X X - X X X -
Nórsko X X X - X X X -
Poľsko X - X - X X X -
Portugalsko X X - - X - X -
Rumunsko X - X X X - X -
Slovensko X - - - X X X -
Slovinsko X - X X X X X X
Španielsko X - X - X X X X
Švédsko X X X - X X X -
Švajčiarsko X - - - X - X -

Tento prehľad krajín obsahuje väčšinu poskytovaných služieb. Ďalšie služby sú dostupné v aj v nasledovných krajinách:

V týchto krajinách je takisto dostupná možnosť asistenčných služieb na cestách a platba pokút: Bosna – Hercegovina, Chorvátsko, Estónsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Malta, Čierna Hora, Moldavsko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina

V týchto krajinách je takisto dostupná služba vratky DPH:
Estónsko, Faerské ostrovy, Island, Litva, Lotyšsko, Monako


V týchto krajinách je takisto dostupná služba trajektorej prepravy:
Estónsko, Litva, Lotyšsko, Turecko, Malta, Chorvátsko, Albánsko, Čierna Hora, Rusko