Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Road Toll and Taxes

S euroShell Card môžete platiť svoje faktúry za mýto a cestnú daň vo všetkých hlavných krajinách Európy.

Bez ohľadu na to, či sa Vaša spoločnosť zaoberá prepravou tovaru alebo cestujúcich do jednej alebo viacerých krajín alebo prevádzkujete vozový park v inom odvetví, viete, že potrebujete viac než len palivo, aby ste udržali prevádzkyschopnosť svojich vozidiel. Takmer v každej krajine v Európe môžete hradiť mýtne a ostatné cestne poplatky rôznymi metódami. Bez ohľadu na to, v ktorej ste krajine, a bez ohľadu na systém,  karta euroShell Vám ponúka komplexné riešenia.

Zvoľte si kartu euroShell Card ako hlavného partnera na cestách a pri platbe mýta a využite všetky výhody v plnom rozsahu:

  • Náklady za mýto a ostatné cestné poplatky sú uvedené na Vašej faktúre euroShell
  • Vaše faktúry môžete platiť pohodlne v rámci jedinej platby
  • Môžete vytvárať reporty na mieru Vaším potrebám pre prípadnú optimalizáciu Vašej trasy
  • Vrátenie DPH zo zahraničia je možné uplatniť nie len z nákupu paliva, ale aj niektorých mýtnych poplatkov
  • Pre častých užívateľov ponúkame zľavy podľa podmienok jednotlivých prevádzkovateľov mýtnych systémov
  • Radi Vám poradíme s optimalizáciou mýtnych poplatkov pre Vami zvolené trasy pre úsporu Vašich nákladov
  • Poradíme Vám s procesom registrácie mýtnych systémov
  • Na našich stránkach nájdete odkazy na webové stránky prevádzkovateľov mýtnych systémov, kde nájdete aktuálne informácie a sadzby mýtneho. S kartou euroShell Card mate istotu, že budete mať prístup k všetkým novinkám v oblasti cestných služieb – našu ponuku stále rozširujeme o ďalšie krajiny, ktoré zavádzajú nové systémy spoplatnenia ciest.