Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Systém elektronického mýta GO v Rakúsku je povinný pre všetky vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony. Mýto nazývané „Maut“ je poplatok za používanie všetkých rakúskych diaľnic a rýchlostných komunikácií diaľničného typu v závislosti od vzdialenosti. Vzdialenosť sa zaznamenáva povinným elektronickým palubným zariadením GO. Poplatok za kilometer sa líši podľa počtu náprav.

Platenie mýta

Držitelia karty euroShell Card ju môžu použiť na rýchlu a jednoduchú platbu dvoma rozličnými spôsobmi:

- Režim pre-pay (režim predplateného mýta): Jednoducho si dobijete zariadenie GO sumou od 75 EUR do 500 EUR (s DPH).

Pri každom prejazde cez colnú bránu sa odpočíta presná suma. Zariadenie GO si môžete dobiť použitím karty euroShell Card na všetkých predajných miestach GO a servisných obchodoch naprieč Rakúskom.

 

- Režim post-pay (režim následného platenia mýta) Zariadenie GO automaticky zaznamená každú možnú platbu mýta. Suma sa potom objaví na bežnej faktúre za kartu euroShell Card.

Režim post-pay umožňuje lepší peňažný tok a zvyšuje likviditu vašej spoločnosti, pretože vyúčtovanie sa vyžaduje až na konci fakturačného obdobia.

Vaša faktúra za kartu euroShell Card sumarizuje rakúske mýto platené vašimi vodičmi v jednotlivé dni a poskytne vám prehľad cestovných nákladov.

Stiahnuť pokyny na jednoduchú registráciu pomocou karty euroShell Card

Rakúske tunely:

Nasledujúce tunely sú zahrnuté do systému GO. Ak je vozidlo vybavené zariadením GO a prejde cez jeden z týchto tunelov, automaticky sa zaráta poplatok za prejazd tunelom.

 – tunel Arlberg (súčasť diaľnice S16 s mýtom)

 – tunely Tauern a Katschberg (súčasť diaľnice A10 s mýtom)

 – tunel Karawanken (súčasť diaľnice A11 s mýtom). Meria 7864 m a končí v Slovinsku

 – tunel Felbertauernstrasse, dôležitá alternatívna cesta pre dopravu smerom k južným hraniciam v Rakúsku

Všetky ťažké nákladné vozidlá s prípustnou hmotnosťou nad 12 ton musia platiť mýto nazývané „Maut“ za používanie nemeckých diaľnic podľa prejdenej vzdialenosti. Poplatok za kilometer sa líši podľa počtu náprav a emisnej triedy.

Platenie mýta:

Držitelia karty euroShell Card môžu zaplatiť mýto tromi rozličnými spôsobmi:

– automaticky, ak je vaše nákladné vozidlo vybavené špeciálnou palubnou jednotkou (OBU)

– rezerváciou cez internet

– použitím karty euroShell Card alebo karty Toll Collect (registrovaní používatelia) v samoobslužných termináloch

Platba použitím palubnej jednotky alebo cez internet

Platba použitím palubnej jednotky alebo cez internet vyžaduje predošlú registráciu vašej spoločnosti a vozidiel v mýtnom systéme. Po zaregistrovaní dostanete aj kartu Toll Collect, ktorá umožňuje rezerváciu ciest v bežnom samoobslužnom termináli.

Ak je nákladné vozidlo vybavené palubnou jednotkou (OBU), poplatky za mýto sa vypočítajú automaticky. Nemusíte ich rezervovať vopred ani zastavovať a platiť za každú cestu. Z dlhodobého hľadiska je palubná jednotka OBU najbežnejšie a najefektívnejšie riešenie. Inštaláciu palubnej jednotky OBU vykonávajú autorizované servisy

 

Spoločnosť Shell vám pomôže s bezproblémovou registráciou (stiahnite si pokyny)

Platba v samoobslužnom termináli

Nájdite najbližší samoobslužný terminál, v ktorom môžete uskutočniť „manuálnu“ platbu za mýto.

Zoznam samoobslužných terminálov

 Ak si vyberiete ktorýkoľvek spôsob platby, či už OBU, rezerváciu cez internet, alebo samoobslužný terminál, platba bude jasne a zreteľne uvedená na výpise z účtu karty euroShell Card.

Ak ešte nie ste zaregistrovaní na nemecké mýto prostredníctvom karty euroShell Card

Ďalšie informácie o nemeckom mýte nájdete na internetovej stránke mýta Toll Collect.

LSVA (švajčiarske mýto pre ťažké nákladné vozidlá) platí pre všetky nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony, ktoré prevážajú tovar. Mýto sa vzťahuje na všetky cesty (diaľnice aj vnútroštátne cesty) vo Švajčiarsku. Vypočítava sa na základe maximálnej povolenej hmotnosti vozidla, precestovanej vzdialenosti vo Švajčiarsku a emisnej kategórie vozidla.

Platenie mýta:

Pri prvom vstupe na územie Švajčiarska vám švajčiarske colné úrady vydajú identifikačnú kartu vozidla, ktorú môžete použiť pri každom ďalšom vstupe na územie Švajčiarska.


Vodiči oznamujú prejazdenú vzdialenosť pomocou terminálov nainštalovaných na colných staniciach pri vstupe do krajiny. O tomto oznámení dostanú potvrdenie. Pri odchode zo Švajčiarska musia do potvrdenia napísať prejazdenú vzdialenosť a podpísať ho.
Platiť na termináloch môžete pomocou karty euroShell Card . Transakcie budú zreteľne uvedené na nasledujúcom výpise z účtu karty euroShell Card.
Podrobné informácie o švajčiarskom mýte nájdete na internetovej stránke Eidgenössische Zollverwaltung.

Od 1. septembra 2011 je v Rakúsku a Nemecku zavedený nový systém platby mýta – Toll2Go!


Ide o JEDNU jednotku na úhradu cestného mýta v oboch krajinách. Povinnosť platiť mýto sa vzťahuje na všetky vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 12 ton. Potrebná je iba nemecká jednotka OBU, Go Box nie.*


Vzhľadom na právne predpisy o ochrane osobných údajov platné v Nemecku a Rakúsku by zákazníci, ktorí majú záujem o registráciu do nového systému TOLL2GO, mali sami vykonať jeden z nasledujúcich krokov:

  • Zaregistrovať sa priamo na samoobslužnom portáli Asfinag na stránkach www.go-maut.at.
  • Vytlačiť si požadované formuláre* a podpísané a opečiatkované ich zaslať spoločnosti Asfinag.


Shell vám môže pomôcť radou, no nemôžeme za vás vykonať registráciu do systému TOLL2GO.

Proces registrácie sa líši v závislosti od toho, či zákazník v súčasnosti používa:

  • nemeckú jednotku OBU aj rakúsku jednotku GO Box,
  • iba nemeckú jednotku OBU,
  • iba rakúsku jednotku GO Box,
  • žiadnu jednotku.

* Aj naďalej bude možné používať obe jednotky OBU samostatne, ak si to používateľ bude priať. Systém Toll2Go nie je povinný.