Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

S kartami euroShell Card môžete platiť za umývanie nákladných vozidiel a cisterien priamo u našich partnerov v Rakúsku, Nemecku a Holandsku. Všetky výdavky potom budete mať podrobne rozpísané vo faktúre.

Profesionálne umývanie nákladných vozidiel a cisterien

S kartou euroShell Card je možné platiť za:

  • Umývanie exteriéru
  • Umývanie cisterien
  • Umývanie síl
  • Umývanie chladiacich korieb

Služby s vysokým štandardom

Starostlivo sme vybrali  takých partnerov, ktorí za konkurenčné ceny ponúkajú služby s vysokým štandardom.

Download details of services in Austria, Germany and the Netherlands

At a glance
Hlavné výhody
  • Možnosť využívania služby bez ďalších poplatkov.
  • Všetky náklady vyúčtované na jednej faktúre