Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

VAT Refund

S kartami euroShell Card požiadate o vrátenie dane rýchlo a jednoducho.

Spotrebná daň tvorí väčšiu časť ceny pohonných hmôt. Spoločnosť Shell vám môže pomôcť s rýchlym a jednoduchým vrátením DPH a spotrebnej dane za nákupy pohonných hmôt na karty všade, kde je to v Európe možné. Prostredníctvom FDE, jednej z popredných agentúr zaisťujúcich služby vrátenia DPH v Európe, môžu zákazníci využívajúci karty euroShell Card získať zaplatenú DPH späť už za 14 dní od dátumu faktúry, čím sa zlepší nielen ich cash-flow, ale aj podnikové plánovanie.

Pokrytie v Európe

Vrátenie DPH účtovanej v 27 európskych krajinách.

Lepšia likvidita

Keďže na vrátenie DPH úradmi nemusíte čakať niekoľko mesiacov, môžete svoj cash-flow lepšie riadiť a plánovať. Budete mať neustály prehľad o výške DPH, o ktorej vrátenie ste požiadali, aj o termínoch jej vrátenia.

Menej administratívy

FDE prijíma faktúry euroShell priamo od spoločnosti Shell a všetky časovo náročné administratívne úlohy, ktoré súvisia s odpočtom DPH a spotrebnej dane, sa vykonávajú vo vašom mene. Rovnako sa staráme o všetku komunikáciu s úradmi, takže sa vôbec nemusíte zaoberať jazykovými bariérami.

Spoľahlivé poradenstvo

Na vaše otázky ohľadne možnosti uplatnenia odpočtu DPH pri nákupe rôznych produktov sme pripravení odpovedať kedykoľvek.

Ponúkame štyri typy služieb vrátenia dane

Vrátenie DPH prostredníctvom služby čistej fakturácie

Tento spôsob je najrýchlejší. DPH sa odpočíta zo splatných súm do 2 týždňov od dátumu vystavenia faktúry.

Táto služba sa ponúka len pre faktúry vystavené za transakcie kartami euroShell Card a je dostupná v takmer 20 európskych krajinách.

Normálne vrátenie DPH

Pri tomto spôsobe sa vrátenie uskutoční, keď daňové úrady prevedú DPH vo váš prospech.

Táto služba je určená pre krajiny, v ktorých nie je povolená alebo možná čistá fakturácia pre vašu spoločnosť.

Mesačné vrátenie DPH

Táto služba je k dispozícii pre zákazníkov, ktorí sa zaregistrujú na používanie služby čistej fakturácie. Ponúka doplnkové riešenie pre faktúry vystavené za iné transakcie než transakcie kartou euroShell Card, s ktorým sa DPH pripisuje vo váš prospech každý mesiac.

Vrátenie spotrebnej dane

Spoločnosť Shell vám môže pomôcť nielen s vrátením DPH, ale aj časti spotrebnej dane z nákupov nafty.  O vrátenie spotrebnej dane z motorovej nafty sa dá požiadať v Belgicku, Francúzsku, Maďarsku, Taliansku, Slovinsku a Španielsku.

Ak chcete získať ďalšie informácie o registrácii na používanie služieb vrátenia dane, obráťte sa na spoločnosť Shell vo vašej krajine.