Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Služby čistej fakturácie a mesačné vrátenie DPH

""
Krajina Služby čistej fakturácie a mesačné vrátenie DPH
Normálne vrátenie DPH
Vrátenie spotrebnej dane
Rakúsko X X  
Belgicko X X X
Bulharsko X
X  
Česká republika X X  
Dánsko X X  
Estónsko
  X
 
Fínsko X X  
Francúzsko X X X
Nemecko X X  
Veľká Británia X X  
Grécko   X  
Maďarsko X
X X
Írsko X X  
Taliansko X X X
Lotyšsko
  X
 
Litva
  X
 
Luxembursko X X  
Holandsko X X  
Nórsko X X  
Poľsko X X  
Portugalsko   X  
Rumunsko   X  
Slovensko X X  
Slovinsko X X X
Španielsko X X X
Švédsko X X  
Švajčiarsko   X  
place Holder