Jump menu

Main content |  back to top

Security Features - We make sure that using Shell Fuel Cards is safe and secure

Bezpečnostné prvky

Uisťujeme Vás, že naše palivové karty sú chránené a ich použitie je bezpečné

Neustále dbáme o to, aby bolo používanie kariet euroShell Card bezpečné.

Aj keď ide iba o jednorazové zneužitie karty, podvodné konanie vždy predstavuje významnú hrozbu pre Vašu firmu aj pre našu spoločnosť. Práve preto sú špičkové bezpečnostné funkcie štandardnou súčasťou kariet euroShell Card. Vďaka individuálnym kódom PIN a možnosti obmedzenia používania môžete karty euroShell Card používať s pocitom bezpečia.

 • Každá karta, ktorú vydávame, má svoj vlastný individuálny kód PIN.
 • Môžete si sami určiť, ako a kde sa môžu Vaše karty použiť
 • Spoločnosť Shell okamžite preberá zodpovednosť v prípade nahlásenia zneužitia.
 • vyškolené tímy zaisťujúce ochranu pred podvodmi s kartami neustále sledujú akékoľvek podozrivé správanie.

Individuálne PIN kódy

Každá karta, ktorú vydávame, má svoj vlastný jedinečný kód PIN, bez ktorého nie je možné vykonávať žiadne transakcie a ktorý poznáte iba vy – preto sa na túto bezpečnostnú funkciu môžete úplne spoľahnúť.

Skutočná kontrola nad používaním kariet

 • Pre každú kartu môžete schváliť používanie v zahraničí alebo iba na Slovensku.
 • Pre každú kartu môžete zvoliť produkty, na nákup ktorých sa môže používať–ôže ísť o vybraté pohonné hmoty, mazivá, autoumývarne, cestné poplatky atď.
 • Kedykoľvek si môžete objednať nové karty a zrušiť existujúce karty.
 • Všetky transakcie s kartami euroShell Card môžete sledovať online.

Okamžité prevzatie zodpovednosti

Spoločnosť Shell okamžite po prijatí vášho písomného potvrdenia o zrušení karty preberá zodpovednosť za všetky následné transakcie

Vyškolené tímy zaisťujú ochranu pred podvodmi s kartami

Naše vyškolené tímy zaisťujú ochranu pred podvodmi s kartami tým, že neustále sledujú neštandardné transakcie. Pokiaľ nadobudneme presvedčenie, že sa vyskytol nejaký problém, budeme Vás kontaktovať.

Stručný prehľad
Hlavné bezpečnostné funkcie
 • Každá karta má svoj jedinečný kód PIN.
 • Spôsob používania kariet riadite Vy sami.
 • Nepretržite sledujeme transakcie kariet s cieľom odhaliť podvodné konanie.
 • Po nahlásení nenesiete za zneužitie žiadnu zodpovednosť