Jump menu

Main content |  back to top

S cieľom odstrániť túto nejednotnosť zaviedli politici jednotnú reguláciu národného a európskeho platobného styku. Ide o projekt SEPA, pričom táto skratka znamená Single Euro Payments Area (jednotný európsky platobný priestor) a jeho cieľom je zjednotenie bezhotovostného platobného styku v Európe.

Tento nový jednotný postup je použiteľný pre európske platby v 28 krajinách EÚ, Islande, Lichtenštajnsku, Nórsku ako aj Monaku a Švajčiarsku.

Ako sa táto zmena týka zákazníkov spoločnosti euroShell?

Na zabezpečenie hladkého prechodu vás žiadame o zmenu inkasného príkazu na vašom účte v prospech spoločnosti Shell Slovakia, s.r.o. Na tento účel dostanete na začiatku roku od spoločnosti Shell (odoslanie dokumentov sa uskutoční vo viacerých zásielkach) list so všetkými potrebnými dokumentmi.

Kvôli jednoduchému prechodu si spoločnosť Shell ponechá platný inkasný spôsob, pokým nám vyššie uvedené dokumenty nepošlete späť.