Jump menu

Main content |  back to top

Naše kvalitné pohonné hmoty

Všetky naše pohonné hmoty sú navrhnuté s ohľadom na výkon a hospodárnosť, aby ste pri prevádzke svojho vozového parku pocítili okamžité úspory.

Programy Smarter Mobility a Innovative Thinking

Prostredníctvom našich programov Smarter Mobility (Inteligentnejšia Mobilita) a Innovative Thinking (Inovatívne Myslenie) zakladáme nové spôsoby efektívnejšej prepravy osôb a tovarov.