Jump menu

Main content |  back to top

Naša snaha o palivá budúcnosti.

Naše zanietenie pre vývoj moderných palív je to, čo nás vedie k neustálej inovácii našich produktov. Preto vždy vieme dodať pre Váš vozový park najnovšie špičkové palivá založené na najmodernejšej technológii. Prinášame na trh biopalivá už vyše 30 rokov a ich vývoj je výsledkom dlhodobého výskumu a skúseností. A toto nie je všetko, čítajte ďalej a zistite ako vyvíjame alternatívne palivá budúcnosti.

shell Biopalivá

Biopalivá

Biopalivá sa vyrábajú z biomasy a ich spaľovanie produkuje menej CO2 ako bežné palivá. Spoločnosť Shell, ako jeden z najväčších producentov biopalív, je zástancom rozvoja medzinárodného štandardu ich pre výrobcov.

Shell GTL

GTL (Gas-to-Liquid)

Palivo GTL je bezfarebné, nearomatické a takmer neobsahuje žiadnu síru. Jeho spaľovanie teda produkuje menej emisií  a tým výrazne zlepšuje kvalitu ovzdušia.

Shell a vývoj palív budúcnosti

place Holder
place Holder
place Holder