Jump menu

Main content |  back to top

Najnovšie tlačové informácie

Nové znenie Všeobecných Obchodných Podmienok

Informácie o zmene Všeobecných Obchodných Podmienok pre používanie karty euroShell Card a Shell Card.

Vážený obchodný partner,

chceli by sme Vás informovať o zmene Všeobecných Obchodných Podmienok pre používanie karty euroShell Card a Všeobecných Obchodných Podmienok pre používanie karty Shell Card.

K úprave sme pristúpili v súvislosti s vývojom na trhu a z dôvodu zlepšovania služieb zákazníkom. Pozrite si úplné znenie Všeobecných obchodných podmienok kliknutím na nasledovné odkazy:

V prípade, že budete potrebovať akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa zmeny VOP, obráťte sa, prosím, na Zákaznícky servis euroShell Card na tel.č. 0800 164 379 alebo kontaktujte svojho obchodného zástupcu.

Nástroje strany