Jump menu

Main content |  back to top

Shell Energy Europe na Slovensku je súčasťou celoeurópskej divízie spoločnosti Shell, ktorá sa zaoberá obchodovaním so zemným plynom. Od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom trhu 1. októbra 2008 ponúka dodávku zemného plynu a profesionálne, zákaznícky orientované služby širokej škále odberateľov z oblasti priemyslu a služieb.

O nás

Slovensko je v poradí sedemnástou krajinou, kde budú môcť zákazníci naplno využívať výhody spoľahlivých dodávok zemného plynu od spoločnosti Shell, spolu s profesionálnym zabezpečením prevádzky a zákazníckeho servisu. Slovensko je po Rakúsku druhou krajinou v regióne strednej a východnej Európy, v ktorej spoločnosť Shell Energy Europe v tomto roku začala pôsobiť.

Rozšírenie aktivít spoločnosti Shell Energy Europe na postupne liberalizovaný slovenský trh s plynom  je prirodzeným pokračovaním úspešného začiatku pôsobenia spoločnosti v Maďarsku v roku 2007 a tiež v Rakúsku, kde bola začiatkom roku 2008 založená centrála pre strednú Európu. Shell splnil všetky regulačné a technické požiadavky, na základe čoho mu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  (ÚRSO) udelil licenciu na obchod so zemným plynom.

Právne začlenenie spoločnosti pre obchod so zemným plynom pod slovenskú materskú spoločnosť Shell Slovakia s.r.o.  umožnilo vytvoriť finančne a organizačne efektívnu organizáciu, ktorá sa zameriava výhradne na obchodovanie so zemným plynom, prevádzku a zákaznícky servis. Zároveň vznikla oblasť so samostatným vyvažovaním  s cieľom zabezpečiť plnú kontrolu nad službami, ktoré poskytujeme našim zákazníkom.

Tím skúsených a  zanietených profesionálov na Slovensku úzko spolupracuje s viac ako 450 špecialistami spoločnosti Shell Energy Europe v celej Európe a môže stavať na ich hlbokých znalostiach z globálneho trhu so zemným plynom. 

Rovnako vychádzame z obchodných a kultúrnych skúseností, ktoré sme získali počas viac ako dvadsiatich rokoch pôsobenia spoločnosti Shell v iných sektoroch slovenského energetického trhu. 

Túto unikátnu výhodu plánujeme naplno využiť v novom odvetví nášho podnikania na Slovensku – v obchodovaní so zemným plynom.

Naša ponuka

Aj keď je spoločnosť Shell skutočne globálnym hráčom, naše podnikanie stále zakladáme predovšetkým na osobnom prístupe, a preto sa vo všetkých svojich prevádzkach v Európe snažíme o úzky kontakt s lokálnym prostredím.

Slovenským odberateľom ponúkame kombináciu našich rozsiahlych a diverzifikovaných dodávok plynu, expertízu v zákazníckych službách a schopnosť reagovať na lokálne ako aj medzinárodné nákupné požiadavky.

Na slovenský trh prinášame naviac skúsenosti z rôznych krajín sveta, zásadné podnikateľské hodnoty a princípy a znalosti z obchodovania so zemným plynom z celej Európy.

Našim zámerom je ponúkať alternatívne spoľahlivé dodávky zemného plynu za konkurencieschopné ceny spolu s inovatívnym zákazníckym servisom a stať sa dodávateľom prvej voľby pre odberateľov z oblasti priemyslu a služieb na Slovensku.

Naši zákazníci

Výhody plynúce z našej rozsiahlej geografickej pôsobnosti v Európe sa naplno odzrkadľujú v štrukturovaní našich služieb do podoby flexibilných a na mieru šitých riešení pre široké spektrum zákazníkov.

To nám umožňuje oslovovať zákazníkov z radov výrobcov energie, veľkých odberateľov z oblasti priemyslu a služieb až po individuálne podniky.

Medzinárodné spoločnosti tak môžu naplno využívať výhody plynúce z dlhodobých obchodných vzťahov a rozsiahlej distribučnej siete spoločnosti Shell.

Veľkí odberatelia si tradične vyberajú spoločnosť Shell najmä pre jej schopnosť zabezpečiť diverzifikované dodávky plynu a bohaté skúsenosti z medzinárodných trhov.

Malé a stredné priemyselné firmy a obchodné spoločnosti sa môžu spoľahnúť, že Shell im poskytne kvalitné služby za konkurencieschopné ceny.

Liberalizácia trhu

Zemný plyn je dôležitou súčasťou dodávok energie na Slovensku.

Pri súčasnej spotrebe približne na úrovni 6 miliárd kubických metrov ročne, ktorá sa podľa predpokladov v nasledujúcich rokoch ešte zvýši, dopyt po zemnom plyne neustále rastie.

Mnoho spoločností v Európe užíva výhody partnerstva  so spoločnosťou Shell, ktoré im prináša širokú medzinárodnú základňu ako aj dlhoročné znalosti z trhu so zemným plynom.

Záujem slovenských regulačných úradov o väčšiu liberalizáciu trhu vytvára solídne základy pre efektívne fungovanie slovenského trhu so zemným plynom. V zjednodušenej podobe to znamená:

Liberalizácia = Hospodárska súťaž = Alternatívy = Výber

Súkromné spoločnosti ako Shell prinášajú svojim zákazníkom výhody hospodárskej súťaže: prichádzame na trhy a ponúkame alternatívy, nové príležitosti, nové riešenia... Ponúkame výber... Je potom iba na samotnom zákazníkovi, aby si uplatnil svoje právo vybrať si nové a inovatívne riešenia, ktoré budú prínosom pre jeho podnikanie a posilnia jeho obchodný úspech.

Využite toto právo a požívajte výhody, ktoré z neho plynú. Bez ohľadu na to, aký ste zákazník, a či si vaše podnikanie vyžaduje väčšie alebo menšie objemy zemného plynu – máme záujem sa s vami rozprávať. Pre viac informácií o ponukách nás, prosím, kontaktujte telefonicky, faxom alebo emailom a dovoľte, aby sme vám predstavili našu ponuku.

Skupina Royal Dutch Shell má viac ako 40-ročné skúsenosti z pôsobenia v popredí svetového plynárenského priemyslu, ale tiež na mnohých lokálnych trhoch so zemným plynom, s vedúcou pozíciou v Európe, Severnej Amerike a Ázii.

Naše podnikanie staviame na vysoko spoľahlivom portfóliu diverzifikovaných dodávok zemného plynu vrátane najväčšieho podielu vlastných zásob skvapalneného zemného plynu spomedzi všetkých svetových petrolejárskych spoločností. To nám dáva bezkonkurenčnú globálnu pozíciu medzi súkromnými energetickými spoločnosťami, pričom iba v roku 2007 sme našim zákazníkom na celom svete dodali približne 84,5 miliardy kubických metrov zemného plynu.

Záväzok

Shell Energy Europe je dynamická celoeurópska divízia Skupiny Royal Dutch Shell pre obchod so zemným plynom, ktorá zamestnáva viac ako 450 kvalifikovaných a oddaných profesionálov. Väčšina svetovej produkcie zemného plynu spoločnosti Shell je určená zákazníkom v európskych krajinách, pričom v období posledných piatich rokov sa počet našich prevádzok rozšíril z 3 na 17 krajín.V súčasnosti poskytujeme naše služby pre viac ako 9 000 zákazníkov, ktorí u nás získavajú:

  • rozsiahle, diverzifikované a spoľahlivé dodávky energie,
  • prístup a služby orientované na potreby zákazníka,
  • schopnosť reagovať na lokálne ako aj medzinárodné nákupné požiadavky.


Otváranie európskych trhov s plynom smerom k väčšej konkurencii sa nám darí premieňať do nových podnikateľských príležitostí.

Zameranie

Dobre organizovaná štruktúra našej spoločnosti v Európe a prístup orientovaný na potreby zákazníka sú pre našich odberateľov zárukou efektívneho obchodovania.  To nám umožňuje oslovovať širokú škálu zákazníkov, od výrobcov energie a veľkých obchodníkov so zemným plynom až po individuálnych podnikateľov. Pozorne načúvame potrebám všetkých našich odberateľov a flexibilne reagujeme na ich požiadavky.

Spoľahlivosť

  • Medzinárodné spoločnosti môžu naplno využívať výhody plynúce z našich dlhodobých obchodných vzťahov ako aj zo spoľahlivej a rozsiahlej distribučnej siete.
  • Malé, stredné aj veľké priemyselné firmy či obchodné spoločnosti sa môžu spoľahnúť, že im poskytneme kvalitné služby za konkurencieschopné ceny.

Vaše potreby – naše podnikanie

Aj keď je spoločnosť Shell skutočne globálnym hráčom, naše podnikanie stále zakladáme predovšetkým na osobnom prístupe, a preto sa vo všetkých našich prevádzkach v Európe snažíme o úzky kontakt s lokálnym prostredím. Bez ohľadu na to, či ste priemyselný či obchodný odberateľ, distribučná spoločnosť alebo obchodník a či si vaše podnikanie vyžaduje veľké alebo malé objemy zemného plynu – sme pripravení investovať do rozvoja tohto odvetvia naše prostriedky a vnímať vaše potreby.

Obchodné otázky

Tel.: +421 2 5824 5110
Fax: +421 2 5824 5150
E-mail: SEE-Slovakia-Plyn@shell.com