V tejto časti

Kto sme

Získajte informácie o našom podnikaní, ľuďoch a o tom, ako spoločne pracujeme na napredovaní v oblasti energie spolu s väčším množstvom čistejších energetických riešení.

Naše hodnoty

Naše všeobecné obchodné zásady, kódex správania a etický kódex pomáhajú každému v spoločnosti Shell konať v súlade s našimi hodnotami.

Značka Shell

Značka Shell propaguje naše hodnoty a kvalitu našich produktov a služieb po celom svete.

Kontaktujte nás

Kontakty na naše tímy poskytujúce služby zákazníkom a na kancelárie vo Veľkej Británii.