Shell v kocke

SHELL Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť Shell obnovila svoju činnosť vo vtedajšom Československu v roku 1991. Dnes SHELL Slovakia prevádzkuje rozsiahlu sieť čerpacích staníc po celom území Slovenska a ponúka medzinárodné palivové karty euroShell. Divízia Shell Aviation dodáva letecké palivo pre medzinárodné letisko v Bratislave.

Zákazníci Shell využívajú systém vernostného programu Shell ClubSmart, v ktorom nazbierané body môžu kedykoľvek minúť za tovar, službu alebo nimi prispieť na charitatívne účely.

Shell vo svete

Shell vo svete

Spoločnosť Royal Dutch Shell vznikla v roku 1907, i keď naša história siaha až na začiatok 19. storočia, do malého obchodíka v Londýne, kde Samuelova rodina predávala mušle.

V súčasnosti je Shell jednou z najvýznamnejších energetických spoločností vo svete: zamestnáva približne 94 000 pracovníkov a pôsobí vo viac ako 70 krajinách. Sídlo spoločnosti sa nachádza v holandskom Haagu a jej výkonným riaditeľom je Ben van Beurden. Materskou spoločnosťou skupiny Shell je Royal Dutch Shell plc, ktorá je zaregistrovaná v Anglicku a Walese.

Cieľom našej stratégie je posilniť naše postavenie lídra v oblasti ropného a plynárenského priemyslu a zároveň pomôcť pokryť celosvetový dopyt po energii zodpovedným spôsobom. Bezpečnosť a environmentálna a spoločenská zodpovednosť sú podstatou našich aktivít.

Prečítajte si viac o našej histórii od roku 1833 až do súčasnosti

Náš cieľ

Cieľom spoločnosti Shell je napomáhať pokroku v oblasti energie spolu s ďalšími a čistejšími energetickými riešeniami. Veríme, že rastúca životná úroveň pre zvyšujúcu sa celosvetovú populáciu bude pravdepodobne na ďalšie roky poháňať dopyt po energii vrátane dopytu po rope a zemnom plyne. Zároveň technologické zmeny a potreba riešiť klimatické zmeny znamená, že prebieha premena na energetický systém s viacerými zdrojmi s nižším obsahom uhlíka.

V tomto kontexte máme nasledujúce strategické ambície:

poskytnúť investičný prípad svetovej triedy. To zahŕňa rastúci voľný peňažný tok a rastúce výnosy akcionárov, všetko je založené na silnom finančnom rámci a odolnom portfóliu;
prosperovať v premene energie reagovaním na túžbu spoločnosti získať väčšie množstvo čistejšej, pohodlnejšej a konkurencieschopnejšej energie; a
udržať silnú spoločenskú licenciu na činnosť a prispievať k spoločnosti prostredníctvom zdielaného hodnotového prístupu k našim činnostiam.
Naša schopnosť dosiahnuť naše strategické ambície závisí od toho, ako reagujeme na konkurenčné sily. Neustále posudzujeme vonkajšie prostredie - trhy, ako aj základné ekonomické, politické, sociálne a environmentálne faktory, ktoré ich formujú - hodnotiť zmeny konkurenčných síl a obchodných modelov.

Neustále sa snažíme zlepšovať naše prevádzkové výkony s dôrazom na zdravie, bezpečnosť, zabezpečenie, životné prostredie a výkonnosť.

Naši ľudia

Naši ľudia majú zásadný význam pre úspešnú realizáciu stratégie spoločnosti Shell a dlhodobú udržateľnosť podnikania. Konkurencieschopné konanie na rozvíjajúcej sa energetickej scéne vyžaduje, aby spolu kompetentní a oprávnení ľudia bezpečne spolupracovali.

Rozmanitá pracovná sila a inkluzívne pracovné prostredie sú nevyhnutné pre náš úspech, čo vedie k väčšej inovácii a lepším energetickým riešeniam. Veríme, že rôznorodé tímy vedené inkluzívnymi lídrami prinášajú lepšiu bezpečnosť a výkonnosť.

Shell v roku 2015 v kocke

viac ako 70 krajín, v ktorých pôsobíme

priemerne 86 000 zamestnancov

66 miliónov ton LNG predaného počas roka

21 rafinérií, v ktorých máme podiel

3,7 milióna barelov ekvivalentu ropy, ktoré denne vyrábame

Finančné výsledky za rok 2015

Výnos: 305,2 miliard dolárov

Príjem: 13,4 miliard dolárov

Kapitálová investícia: 24 miliard dolárov

Investícia do výskumu a vývoja: 922 miliónov dolárov

Niekoľko faktov o trvalo udržateľnom rozvoji v roku 2015

111 miliónov vynaložených na dobrovolné sociálne investície po celom svete. Z toho:

  • približne 54 miliónov dolárov vynaložených na miestne programy rozvoja komunít, pomoc pri katastrofách, vzdelávanie, bezpečnosť cestnej premávky, zdravie a biodiverzitu;
    okolo 57 miliónov dolárov vynaložených na naše globálne témy - prístup k energii, posilnenie miestnych zručností a vzdelávanie podnikov a STEM;
  • Odhadujeme, že takmer 107 miliónov dolárov z celkových sociálnych investícií vynaložených v roku 2017 bolo v krajinách, ktoré sú súčasťou Programu rozvoja indexu ľudského rozvoja OSN na rok 2016. Tieto krajiny majú hrubý domáci produkt menej ako 15 000 dolárov ročne na osobu. Významná podpora sa poskytuje aj formou dobrovoľníckej práce zo strany zamestnancov spoločnosti Shell a darovania zariadení.

Viac v sekcii o nás

Značka Shell

Značka Shell propaguje naše hodnoty a kvalitu našich produktov a služieb po celom svete.

Naše hodnoty

Naše všeobecné obchodné zásady, kódex správania a etický kódex pomáhajú každému v spoločnosti Shell konať v súlade s našimi hodnotami.

Taktiež vás môže zaujímať

Energia v budúcnosti

Využívame naše know-how, technológie a inovácie, aby sme dokázali dodávať viac čistejšej energie, ktorá je taká potrebná pre rastúcu svetovú populáciu.

Práca v spoločnostiach Skupiny Shell

Spoznajte, aké máte možnosti pracovať pre spoločnosti Skupiny Shell. Pokračovanie na stránkach v angličtine.

Udržateľnosť

Udržateľnosť v spoločnosti Shell znamená dodávať energiu zodpovedným spôsobom tak, aby sme dokázali pokryť celosvetovo rastúce potreby.