Možnosti platenia

Tiket

Platba mýta za používanie federálnych diaľnic sa vykonáva vopred prostredníctvom kúpy tiketu.. Na nasledujúcich miestach možno tiket uhradiť pomocou palivovej karty Shell, k nákupu je požadovaná jednoduchá registrácia:

Informácie požadované pri kúpe tiketu:

  • začiatok a cieľ cesty
  • čas a dátum odchodu
  • poznávaciu značku vozidla
  • číslo osvedčenia o evidencii vozidla

Často kladené otázky nájdete na stránke Platonu v ruskom a anglickom jazyku: http://platon.ru/en/faq-one

Najčastejšie otázky:

Akú má platnosť tiket?

Platnosť mýtneho tiketu vyprší za 7 dní od dátumu a času špecifikovaného na tikete.

Upozorňujeme, že tiket môžete zrušiť iba pred dobou platnosti, ktorá je tam uvedená.

Ako môžem zrušiť tiket? Môžem si vymeniť tiket v prípade zmeny trasy? Aký druh zmeny trasy je možné vykonať?

V prípade zmeny trasy, poruchy vozidla alebo za iných okolností môže byť mýtny tiket zrušený pred jeho aktivačným časom stanoveným na tikete prostredníctvom terminálu Platon, na predajných miestach prípadne telenonicky cez zákaznícku linku.

Nie je možná výmena . Ak chcete vykonať akékoľvek zmeny trasy, musíte tiket zrušiť zrušiť a zaregistrovať nový.

Počnúc 15. novembrom 2016 môže byť vydaný mýtny tiket zrušený iba pred dátumom jeho aktivácie (dátum a čas začiatku cesty) podľa nariadenia vlády Ruskej federácie č. 1182 z 14. novembra 2016.