Vyplnením údajov vo formulári v rozsahu meno, priezvisko a telefónne číslo („osobné údaje“) a jeho odoslaním dávate súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 11 Bratislava, IČO: 31 361 081 (ďalej len „prevádzkovateľ“) podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov („zákon o ochrane osobných údajov“) na účel zasielania ponúk palivových kariet euroShell Card. Súhlas sa udeľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa odoslania tohto formulára. Zároveň týmto beriete na vedomie, že prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorým je spoločnosť Shell Polska sp. z o. o. pobočka v Krakowe, so sídlom Czerwone Maki 85, 30-392 Krakow, Poľská republika. Podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov máte ako dotknutá osoba najmä právo na základe písomnej žiadosti súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva dotknutej osoby.

Kvalitné palivá a rozsiahla akceptačná sieť

Čerpacie stanice Shell to sú kvalitné palivá a služby na vysokej úrovni, takžiež široký sortiment čerstvého občerstvenia deli2go vytvoreného iba pre spoločnosť Shell. Na 29 našich staniciach v Slovenskej republike nájdete umývacie linky a na 6 staniciach komfortné sprchové kúty. Na 30 si môžete dokonca dať kávu Starbucks a potom spokojne vyraziť na ďalšiu cestu. Palivová karta Shell je akceptovaná celkom na 22 539 čerpacích staniciach v celej Európe.

Mýto a cestné poplatky bez starostí

Nemusíte si robiť starosti s hotovosťou, pretože mýta a cestné poplatky môžete uhrádzať prostredníctvom palivovej karty Shell.

Rýchle a bezproblémové vrátenie DPH 

S palivovou kartou Shell Vám môžeme zabezpečiť vrátenie DPH a spotrebnej dane za palivo zakúpené v 30 európskych krajinách.

Kontrola nákladov

Jedno jasné a podrobné vyúčtovanie a jedna online platforma umožňujúca stálu kontrolu nákladov.

Ročne tankujem pod 30,000 litrov paliva

Ak natankujete menej než 30 000 litrov paliva ročne, môžete si všetko vybaviť okamžite. Kliknite na nasledujúci odkaz, ktorý vás zavedie na našu partnerskú stránku, kde sa môžete okamžite zaregistrovať

Ročne tankujem menej ako 30,000 litrov paliva

viac informácií v časti Firemní zákazníci

Mýto

Nestarajte sa o to, či bude mať vodič pri sebe dostatok hotovosti. Na úhradu mýtneho a cestných daní môžete použiť palivovú kartu Shell.  Všetko bude pridané na vašu súhrnnú faktúru. Ľahší život pre každého.

Tunely a mosty

Ponúkame jednoduchý spôsob úhrady dopravných služieb, ako je napr. mýtne v tuneloch a na mostoch.