Čo sa mení a dopĺňa:

  • Nový systém zaznamenáva polohu vozidiel satelitnou technológiou. Vzhľadom na rozšírenie cestnej siete a zvýšenie objemu dopravy je tak oveľa účinnejšie ako doterajší systém mýtnych brán.
  • S novým systémom sa Česká republika tiež pripravuje na integráciu do jednotného európskeho mýtneho systému. Čo znamená zmena pre vás: - Nová registrácia, ktorú za vás zavedieme, aby ste sa vyhli zbytočnému stresu alebo čakaniu - nový systém získava údaje prostredníctvom satelitnej navigácie, je preto potrebné nahradiť do 1. decembra

Čo znamená zmena pre vás:

  • Novú registráciu, ktorú za vás urobíme, aby ste sa vyhli zbytočnému stresu alebo čakaniu.
  • Nový systém získava údaje prostredníctvom satelitnej navigácie, je preto potrebné do 1. decembra nahradiť existujúce elektronické zariadenie novou palubnou jednotkou. Palubná jednotka je majetkom štátu a kaucia pre dopravcu bude 2 468 Kč.

Často kladené otázky:

Som zaregistrovaný v pôvodnom mýtnom systéme. Musím sa znovu zaregistrovať do nového systému?

Áno, nová registrácia je potrebná. Od 1. 12. 2019 poskytujú prevádzkové služby systému elektronického mýtneho spoločnosti CzechToll a SkyToll. Systém bude mať novú infraštruktúru, ktorá spĺňa súčasné technologické a legislatívne požiadavky. Na potrebnú aktualizáciu údajov je potrebné znovu sa zaregistrovať v novom systéme.

Mám elektronické zariadenie (palubnú jednotku) z pôvodného mýtneho systému. Potrebujem nové?

Áno, elektronické zariadenie pôvodného poskytovateľa nie je kompatibilné s novým satelitným systémom elektronického mýta.

Kde môžem odovzdať elektronické zariadenie pôvodnému mýtnemu systému a požiadať o vrátenie kaucie?

Elektronické zariadenie k pôvodnému mýtnemu systému sa musí vrátiť pôvodnému prevádzkovateľovi mýtneho systému – spoločnosti Kapsch. Nový prevádzkovateľ mýtneho systému nie je oprávnený prijímať elektronické zariadenia od pôvodného mýtneho systému. Návod na vrátenie elektronického zariadenia od pôvodného mýtneho systému nájdete na: www.mytocz.cz.

Viac informácií v časti Mýto

Belgické mýto

Systém belgického mýta je založený na satelitnej technológii a je spravovaný vo všetkých troch belgických regiónoch – Valónsku, Bruseli a Flámsku spoločnosťou Satellic.

Bieloruské mýto

Systém bieloruského mýta je založený na mikrovlnnej technológii. Prevádzkovateľom je spoločnosť Belavtostrada. Mýtna povinnosť platí pre všetky vozidlá vrátane autobusov.

Môže vás tiež zaujímať

Motoristi

Od veľkých cestovateľských destinácií po odborné informácie o vozidlách a všetko medzi tým - s nami ostávate informovaní.

Inovácie

Spôsob, akým využívame ľudskú vynaliezavosť, inovácie a technológie, aby sme sa dostali k väčšiemu množstvu čistejšej energie, ktorú budeme potrebovať v nadchádzajúcich desaťročiach.

Udržateľnosť

Udržateľnosť v spoločnosti Shell znamená dodávať energiu zodpovedným spôsobom tak, aby sme dokázali pokryť celosvetovo rastúce potreby.