V Dánsku možno využívať diaľničné známky Eurovignette a zariadenie BroBizz.

Eurovignette

Systém elektronických diaľničných známok Eurovignette platí pre všetky vozidlá nad 12 ton na cestách v Dánsku, Švédsku, Holandsku, Luxembursku. Existujú denné, týždenné, mesačné a ročné vinety a ich cena závisí od počtu náprav.

Možnosti platenia

Nákup viniet možno vykonať dvoma spôsobmi:

  • On-line nákup na oficiálnych stránkach - platí pre všetky typy viniet. Stačí zadať údaje vozidla, typ vinety a číslo palivovej karty Shell. Následne potvrdíte údaje, vykonáte rezerváciu a dostanete on-line potvrdenie. Vodič vďaka on-line rezervácii nemusí zastavovať na mýtnych termináloch.
  • Osobne na asi 700 distribučných miestach, z toho viac ako 150 z nich je na čerpacích staniciach Shell. Miesta sa nachádzajú v krajinách platnosti známky a v susedných štátoch (Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia a Fínsko).

Po zaplatení mýta dostanete potvrdenie o platbe. Údaje o platbe sú uložené v centrálnej databáze správcov mýta. Polícia má priamy prístup do centrálnej mýtnej databázy, čím môže jednoducho kontrolovať prechádzajúce vozidlá.

Palivová karta Shell je akceptovaná na platbu všetkých typov viniet.

Sadzby a poplatky

Sadzby

BroBizz

Zariadenie BroBizz možno použiť na platbu mýta v Dánsku, Švédsku a Nórsku, respektíve na platbu prejazdu mostov Great Belt Bridge (Dánsko), Oresund Bridge (Dánsko – Švédsko). Svinesund Bridge (Švédsko – Nórsko), spoplatnených úsekov ciest v Nórsku a vybraných trajektov medzi Dánskom, Švédskom a Nemeckom.

Vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony musia byť vybavené touto jednotkou.
Jednotka ponúka časovú úsporu, pretože nie je nutné zastavovať na predajných miestach. Existuje tiež špeciálny jazdný pruh pre vozidlá vybavené touto jednotkou, ktorý umožňuje urýchlenie prejazdu.

Proces registrácie

Registrácia prebieha cez spoločnosť Shell. Jednotky následne sprostredkováva a zasiela spoločnosť FDE.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na naše zákaznícke oddelenie.