PLATBA MÝTA BEZ STAROSTÍ – JEDNOTKA EETS

Možnosti platenia

  • Neregistrovaní zákazníci môžu platiť mýto na termináloch palivovou kartou Shell (terminály sú umiestnené v Nemecku a v pohraničných oblastiach susedných štátov)
  • Registrovaní zákazníci môžu platiť mýto:
  1. Pomocou palubnej jednotky v režime následného platenia, nainštalovanej na certifikovanom pracovisku. Jednotka sa poskytuje zdarma, platí sa len za inštaláciu.
  2. Dopredu on-line. Upozorňujeme, že táto možnosť je držiteľom palivovej karty Shell k dispozícii len v prípade, že sú zaregistrovaní na Toll Collect s vyznačenou platobnou možnosťou palivová karta Shell.

Existuje tiež tzv. združená jednotka Toll2Go, ktorú možno používať na platbu mýta v Nemecku a Rakúsku.

Sadzby a poplatky

Mýtne sadzby nájdete na webe prevádzkovateľa.

Inštalácia OBU jednotky v špecializovanom servise stojí asi 200 €. Montáž možno platiť palivovou kartou Shell.

Zoznam špecializovaných servisov.

Proces registrácie

Novú aj ďalšiu registráciu možno zariadiť pre našich zákazníkov cez spoločnosť Shell na základe dokumentov požadovaných prevádzkovateľom mýta. OBU jednotku si možno vyzdvihnúť a vrátiť v akomkoľvek špecializovanom servise.

Rozšírenie spoplatnených komunikácií v Nemecku: od 1. 7. 2018

Spolková vláda rozširuje mýto od 1.07.2018 pre všetky vozidlá ≥ 7,5 tony na všetky štátne cesty. Tu nájdete tie najdôležitejšie zmeny:

Sieť spoplatnených komunikácií od 1. 7. 2018

Nové ustanovenie platí pre všetky spolkové cesty a diaľnice v Nemecku, čím sa spoplatnená sieť rozrastie na 55 000 km. Pôvodná sieť spoplatnených komunikácií zahŕňala len diaľnice a vybrané štátnej cesty, celkovo išlo o 15 000 km.

Mýtna povinnosť platí pre všetky nákladné vozidlá alebo jazdné súpravy s prípustnou celkovou hmotnosťou minimálne 7,5 tony. Tu sú uvedené aktuálne spolkovej diaľnice a cesty, ktoré sú spoplatnené: http://mauttabelle.de/

Výška mýta: Ako sa vypočíta?

Mýto sa vypočítava na základe vozidlom prejdenej vzdialenosti, emisnej triedy vozidla a počtu náprav. Zmena vo výške sadzby mýta nie je plánovaná, okrem zvýšených výdavkov za novo rozšírené spoplatnené komunikácie.

Platba mýta: prostredníctvom palubnej jednotky, on-line na webe, pomocou mobilnej aplikácie

Pre platbu mýta od 1.7.2018 existuje niekoľko možností:

  1. Palubná jednotka (OBU) - nami odporúčaný automatický spôsob úhrady mýta, ktorý funguje aj po rozšírení spoplatnenej mýtnej siete jednoducho a pohodlne pomocou palivovej karty Shell. Palubná jednotka je inštalovaná do vozidla v špecializovanom servise.
  2. Mobilné aplikácie - nová služba, kedy máte možnosť zaplatiť prostredníctvom Vášho mobilného telefónu. Aplikácia je zadarmo a dostupná pre Android, iOS a Windows.
  3. Online registrácia cez internet: tento nový spôsob nahrádza doterajší internetový registračný systém. Registrácia nie je viazaná na skutočnosť, či ste zaregistrovaní u Toll Collect alebo nie. Táto registrácia funguje online na každom zariadení pripojenom k ​​internetu (PC, Smartphone, tablet). Prevádzka pôvodného systému bola ukončená, a s tým aj platnosť doterajších prístupových údajov. Po novom je možné používať prístupové údaje do zákazníckeho portálu Toll Collect.
  4. Nové mýtne terminály: zriaďuje sa približne 1 100 nových mýtnych terminálov, a to ako v Nemecku, tak aj v susedných pohraničných oblastiach (na čerpacích staniciach, motorestoch, odpočívadlách).

Modré stĺpy na spolkových cestách: kontrola plnenia mýtnej povinnosti od 01.07.2018

Mýtna povinnosť bude kontrolovaná prostredníctvom kontrolných stĺpov, ktoré sú cca 4 metre vysoké a fungujú ako mýtne brány na diaľniciach. Pri prejazde vozidla okolo kontrolného stĺpika sa nasníma fotografia vozidlá aj ŠPZ a porovnajú sa s registračnými dátami v systéme Toll Collect. Ak sú všetky dáta správne a mýto bolo riadne uhradené, obrazové dáta sa vymažú.

Doplatky a pokuty: Hrozí pri porušení mýtnej povinnosti!

Ak existuje podozrenie z porušenia mýto povinnosti, vykoná spoločnosť Toll Collect potrebné kontroly a prípadne dodatočný výber mýta. Informácie pre trestné stíhanie odovzdáva Toll Collect úradu BAG (Spolkový úrad pre nákladnú dopravu), ktorého členovia môžu od vodiča zahraničných vozidiel požadovať okrem mýta aj kaucia vo výške očakávanej pokuty. Pokuta môže udeliť až do výšky 20.000 Euro.

Vyplnením údajov vo formulári v rozsahu meno, priezvisko a telefónne číslo („osobné údaje“) a jeho odoslaním dávate súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 11 Bratislava, IČO: 31 361 081 (ďalej len „prevádzkovateľ“) podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov („zákon o ochrane osobných údajov“) na účel zasielania ponúk palivových kariet euroShell Card. Súhlas sa udeľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa odoslania tohto formulára. Zároveň týmto beriete na vedomie, že prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorým je spoločnosť Shell Polska sp. z o. o. pobočka v Krakowe, so sídlom Czerwone Maki 85, 30-392 Krakow, Poľská republika. Podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov máte ako dotknutá osoba najmä právo na základe písomnej žiadosti súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva dotknutej osoby.

Viac informácií v časti Mýto

Rakúske mýto

Prevádzkovateľom rakúskeho mýta je spoločnosť Asfinag využívajúca systém GO. Mýtna povinnosť platí pre všetky vozidlá.

Belgické mýto

Systém belgického mýta je založený na satelitnej technológii a je spravovaný vo všetkých troch belgických regiónoch – Valónsku, Bruseli a Flámsku spoločnosťou Satellic.

Môže vás tiež zaujímať

Motoristi

Od veľkých cestovateľských destinácií po odborné informácie o vozidlách a všetko medzi tým - s nami ostávate informovaní.

Inovácie

Spôsob, akým využívame ľudskú vynaliezavosť, inovácie a technológie, aby sme sa dostali k väčšiemu množstvu čistejšej energie, ktorú budeme potrebovať v nadchádzajúcich desaťročiach.

Udržateľnosť

Udržateľnosť v spoločnosti Shell znamená dodávať energiu zodpovedným spôsobom tak, aby sme dokázali pokryť celosvetovo rastúce potreby.