PLATBA MÝTA BEZ STAROSTÍ – JEDNOTKA EETS

Nahradí nový systém e-TOLL súčasný viaTOLL už v júli?

Nový satelitný systém e-TOLL na elektronický výber mýta nenahradí začiatkom júla súčasný mikrovlnný systém viaTOLL, ako to pôvodne oznámili poľské orgány. Ministerstvo financií nedávno navrhlo novelizáciu príslušnej legislatívy (aktualizovaný zákon o spoplatnených cestách v Poľsku a Národný fond pre cesty), ktorou sa obdobie prechodu zo súčasného systému viaTOLL na nový systém e-TOLL predĺži o 3 mesiace, takže obidva systémy budú do 30. septembra 2021 fungovať paralelne.

Ktoré vozidlá budú v novom systéme spoplatnené?

Všetky vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 ton, ako aj autobusy, ktoré využívajú spoplatnenú cestnú sieť, bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť, sa budú musieť prihlásiť do nového systému e-TOLL. Povinnosť platiť mýto sa môže vzťahovať aj na osobný automobil s prívesom, ak celková hmotnosť prekročí 3,5 t. Vozidlá používané v poľnohospodárstve budú oslobodené.

Čo sa bude od používateľov nového systému elektronického mýta vyžadovať?

Používatelia sa budú musieť zaregistrovať na webovej stránke nového systému elektronického mýta (podľa oznámenia orgánov by mala byť stránka etoll.gov.pl dostupná v prvej polovici mája). Potom si budú musieť zvoliť jednu z nasledujúcich možností (kým nebude zavedené riešenie EETS): OBU (palubná jednotka), ELD (externé lokalizačné zariadenie) alebo bezplatná mobilná aplikácia e-TOLL.

Ako vyzerá zúčtovanie v novom systéme e-TOLL?

Zúčtovanie mýta bude založené na geolokalizačných údajoch, ktoré budú prostredníctvom používateľov prenášané do systému elektronického výberu mýta spravovaného Národnou daňovou správou.

Budem môcť platiť mýto prostredníctvom mojej palivovej karty Shell, tak ako v súčasnosti Viatoll?

Samozrejme áno. Zúčtovanie bude možné aj prostredníctvom riešenia Shell EETS, akonáhle orgány povolia EETS v Poľsku.

Mýtna jednotka Shell EETS v súčasnosti umožňuje platbu mýta už v 14 štátoch. Naše tímy zabezpečia, aby k zavedeniu nového systému e-TOLL v Poľsku došlo tiež čo najplynulejšie, čo vašej spoločnosti umožní rýchly a efektívny prechod. Keď budú k dispozícii ďalšie aktuálne informácie od príslušných orgánov, budeme vás o nich informovať. Ak máte ďalšie otázky, neváhajte a obráťte sa na naše centrum služieb zákazníkom.

Viac informácií v časti Mýto

Firemní zákazníci

Pomocou palivovej karty vidíme príležitosť poskytovať firemným zákazníkom jednoduchší a bezpečnejší spôsob nákupu pohonných hmôt.

Belgické mýto

Systém belgického mýta je založený na satelitnej technológii a je spravovaný vo všetkých troch belgických regiónoch – Valónsku, Bruseli a Flámsku spoločnosťou Satellic.

Môže vás tiež zaujímať

Motoristi

Od veľkých cestovateľských destinácií po odborné informácie o vozidlách a všetko medzi tým - s nami ostávate informovaní.

Inovácie

Spôsob, akým využívame ľudskú vynaliezavosť, inovácie a technológie, aby sme sa dostali k väčšiemu množstvu čistejšej energie, ktorú budeme potrebovať v nadchádzajúcich desaťročiach.

Udržateľnosť

Udržateľnosť v spoločnosti Shell znamená dodávať energiu zodpovedným spôsobom tak, aby sme dokázali pokryť celosvetovo rastúce potreby.