Úvod

Prevádzkovateľom rakúskeho mýta je spoločnosť Asfinag využívajúca systém GO. Mýtna povinnosť platí pre všetky vozidlá. Vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony musia mať mýtnu jednotku. Spoplatnenie sa odvodzuje od emisnej triedy a počtu náprav vozidla. Rakúske mýto podlieha DPH, tzn. existuje možnosť vrátenia dane.

Možnosti platenia

 • Pomocou jednotky Pre-pay (režim predplateného mýta)
  Kredit možno nabiť palivovou kartou Shell, v hotovosti alebo kreditnými kartami Vyzdvihnutie Pre-pay jednotky: distribučné miesta GO
  Vrátenie Pre-pay jednotky: distribučné miesta GO
 • Pomocou jednotky Post-pay (režim následného platenia mýta)
  Nemusíte dopredu dobíjať kredit na jednotke, mýto platíte pohodlne v rámci Shell vyúčtovania
  Vyzdvihnutie Post-pay jednotky: distribučné miesta GO
  Vrátenie Post-pay jednotky: distribučné miesta GO

Existuje tiež tzv. združená jednotka Toll2Go, ktorú možno používať na platbu mýta v Rakúsku a v Nemecku.

Tunel Karawanke možno platiť palivovou kartou Shell z oboch smerov (z Rakúska aj zo Slovinska).

Sadzby a poplatky

Mýtne sadzby nájdete na webe prevádzkovateľa

Administratívny poplatok za vydanie jednotky je 5 € a je možné zaplatiť ho palivovou kartou Shell.

Proces registrácie

Novú registráciu alebo zmenu spôsobu platby možno vykonať na akomkoľvek kontaktnom mieste GO na základe technického preukazu vozidla a palivovej karty Shell, ktorú môžete použiť ako pri režime Post-pay, tak aj v prípade dobíjania pri jednotke Pre-pay.

Vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony

Vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony musia byť vybavené diaľničnou známkou. Existujú desaťdenné, dvojmesačné a ročné známky.

V prípade potreby sa môžete obrátiť na naše zákaznícke oddelenie alebo priamo na prevádzkovateľa mýta:

ASFINAG Maut Service GmbH

Volanie zo zahraničia: +43 (0) 1 955 12 66
Volanie z Rakúska: 0800 400 12 400