Úvod

Prevádzkovateľ slovinského mýta DARS nahradzuje od 1.4.2018 doterajší mýtny systém v Slovinsku systémom DarsGo. Každé vozidlo nad 3,5 tony potrebuje od prechodu na nový systém vlastnú palubnú jednotku OBU, taktiež všetky vozidlá musia byť registrované v novom mýtnom systéme.

 

  • Ak ste si novú mýtnou jednotku v režime následného platenia ešte nestihli objednať, radi Vám ju zaistíme. Stačí len zaslať Vašu požiadavku na adresu nášho zákazníckeho centra: karty-otazky-sk@shell.com
  • Ak ste si svoje vozidlá už zaregistrovali v systéme DarsGo a objednali si novú slovinskú jednotku - neváhajte si na kontaktnom mieste DarsGo priradiť Vašu euroShell kartu k novej jednotke, čím bude Vaša jednotka pripravená k úhrade slovinského mýta v režime následného platenia.

 

Tu nájdete zoznam DarsGo centier

Vyplnením údajov vo formulári v rozsahu meno, priezvisko a telefónne číslo („osobné údaje“) a jeho odoslaním dávate súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 11 Bratislava, IČO: 31 361 081 (ďalej len „prevádzkovateľ“) podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov („zákon o ochrane osobných údajov“) na účel zasielania ponúk palivových kariet euroShell Card. Súhlas sa udeľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa odoslania tohto formulára. Zároveň týmto beriete na vedomie, že prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorým je spoločnosť Shell Polska sp. z o. o. pobočka v Krakowe, so sídlom Czerwone Maki 85, 30-392 Krakow, Poľská republika. Podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov máte ako dotknutá osoba najmä právo na základe písomnej žiadosti súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva dotknutej osoby.

Možnosti platenia do 31.3.2018

  • Palivovou kartou Shell
  • Jednotkou DARS karta Transporter (pri jej použití máte nárok na zľavy mýtneho)

    1. Jednotka DARS Card Transportewr Pre-pay (režim predplateného mýta) Kredit možno dobiť palivovou kartou Shell Vyzdvihnutie Pre-pay jednotky na kontaktných miestach Vrátenie Pre-pay jednotky na kontaktných miestach
    2. Jednotka DARS Cars Transporter Post-pay (režim následného platenia mýta) Nemusíte dopredu dobíjať kredit na jednotke, pohodlne platíte mýto na základe Shell fakturácie Vyzdvihnutie Post-pay jednotky na kontaktných miestach Vrátenie Post-pay jednotky na kontaktných miestach

Tunel Karawanke možno platiť palivovou kartou Shell z oboch smerov (zo Slovinska aj z Rakúska).

Slovinské mýto nemá stanovené fixné sadzby.

Oficiálne stránky prevádzkovateľa

Zákaznícky portál

Registračné formuláre

Vozidlá do 3,5 tony

Vozidlá do 3,5 tony musia byť vybavené diaľničnou známkou. Existujú týždenné, mesačné, polročné a ročné známky.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na naše zákaznícke oddelenie.

Viac informácií v časti Mýto

Firemní zákazníci

Pomocou palivovej karty vidíme príležitosť poskytovať firemným zákazníkom jednoduchší a bezpečnejší spôsob nákupu pohonných hmôt.

Belgické mýto

Systém belgického mýta je založený na satelitnej technológii a je spravovaný vo všetkých troch belgických regiónoch – Valónsku, Bruseli a Flámsku spoločnosťou Satellic.

Môže vás tiež zaujímať

Motoristi

Od veľkých cestovateľských destinácií po odborné informácie o vozidlách a všetko medzi tým - s nami ostávate informovaní.

Inovácie

Spôsob, akým využívame ľudskú vynaliezavosť, inovácie a technológie, aby sme sa dostali k väčšiemu množstvu čistejšej energie, ktorú budeme potrebovať v nadchádzajúcich desaťročiach.

Udržateľnosť

Udržateľnosť v spoločnosti Shell znamená dodávať energiu zodpovedným spôsobom tak, aby sme dokázali pokryť celosvetovo rastúce potreby.