Vyplnením údajov vo formulári v rozsahu meno, priezvisko a telefónne číslo („osobné údaje“) a jeho odoslaním dávate súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 11 Bratislava, IČO: 31 361 081 (ďalej len „prevádzkovateľ“) podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov („zákon o ochrane osobných údajov“) na účel zasielania ponúk palivových kariet euroShell Card. Súhlas sa udeľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa odoslania tohto formulára. Zároveň týmto beriete na vedomie, že prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorým je spoločnosť Shell Polska sp. z o. o. pobočka v Krakowe, so sídlom Czerwone Maki 85, 30-392 Krakow, Poľská republika. Podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov máte ako dotknutá osoba najmä právo na základe písomnej žiadosti súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva dotknutej osoby.

Možnosti platenia do 31.3.2018

  • Palivovou kartou Shell
  • Jednotkou DARS karta Transporter (pri jej použití máte nárok na zľavy mýtneho)

    1. Jednotka DARS Card Transportewr Pre-pay (režim predplateného mýta) Kredit možno dobiť palivovou kartou Shell Vyzdvihnutie Pre-pay jednotky na kontaktných miestach Vrátenie Pre-pay jednotky na kontaktných miestach
    2. Jednotka DARS Cars Transporter Post-pay (režim následného platenia mýta) Nemusíte dopredu dobíjať kredit na jednotke, pohodlne platíte mýto na základe Shell fakturácie Vyzdvihnutie Post-pay jednotky na kontaktných miestach Vrátenie Post-pay jednotky na kontaktných miestach

Tunel Karawanke možno platiť palivovou kartou Shell z oboch smerov (zo Slovinska aj z Rakúska).

Slovinské mýto nemá stanovené fixné sadzby.

Aplikácia na výpočet mýtnych poplatkov

Oficiálne stránky prevádzkovateľa

Zákaznícky portál

Registračné formuláre

Vozidlá do 3,5 tony

Vozidlá do 3,5 tony musia byť vybavené diaľničnou známkou. Existujú týždenné, mesačné, polročné a ročné známky.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na naše zákaznícke oddelenie.