Vaša palivová karta Shell nie je len na cestovanie po ceste – môžete sa na ňu spoľahnúť aj pri rezervácii a platení ďalších spôsobov dopravy. Budete môcť využívať veľa trajektových trás a špeciálnych vlakov RoLa (preprava kamiónov vlakom) a všetko vám bude vyúčtované jedinou súhrnnou faktúrou, čím ušetríte čas aj peniaze.

Trajekty

S použitím palivovej karty Shell môžete využívat celoeurópske služby spoločnosti Transcamion, najväčšieho poskytovateľa trajektových služieb pre kamióny, a spoločnosti P§O Ferries.Transcamion spolupracuje s viac ako 150 prevádzkovateľmi trajektov a ponúka viac ako 1 300 trás cez Čierne more, Baltské more, Kaspické more a Stredozemné more. P§O Ferries prevádzkuje trajekty predovšetkým medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom (medzi prístavmi Calais a Dover), ale palivovú kartu Shell uplatníte aj na trajektoch zo Spojeného kráľovstva do Belgicka a Holandska.
 

Ako si zarezervovať trajekt:

Rezerváciu prepravy spoločnosti nájdete na webových stránkach Transcamion. V spoločnosti Transcamion môžete získať zľavu (v závislosti od počtu využívania prepravy) a dokonca zmeniť čas odplávania v prípade potreby. V spoločnosti P§O Ferries budú vaši vodiči platiť palivovou kartou Shell priamo pri termináli bez nutnosti predošlej rezervácie. Ďalšie informácie o trasách a cestovnom poriadku nájdete na webových stránkach P§O Ferries.
 

RoLa (preprava kamiónov vlakom)

Rýchlostné limity, hmotnostné limity, pracovné doby a ekologické hľadiská majú dopad na používanie medzinárodných kamiónových trás. Keď skombinujete kamiónovú dopravu s dopravou vlakom, teda službou RoLa (Rollende Landstraße), môžete ušetriť čas aj peniaze.
 

Hlavné výhody služby RoLa:

Vodič aj náklad môžu ďalej smerovať k cieľu aj v dobe, kedy má vodič povinne odpočívať.

Úspora prevádzkových nákladov vrátane spotreby paliva, cestných poplatkov a opotrebenia vozidla.

Vyhnutie sa obmedzeniam kamiónovej dopravy.

Vyhnutie sa dopravným špičkám a radom pri kontrolách.

Lepšie plánovanie cesty a času doručenia.
 

Ako si zaregistrovať prepravu vlakom RoLa:

Ak si chcete zarezervovať prepravu vlakom RoLa s použitím palivovej karty Shell, obráťte sa na Rail Cargo Austria, popredného európskeho poskytovateľa kombinovanej dopravy, alebo partnerskú agentúru Transcamion.

Rail Cargo Austria ponúka nasledovné trasy:

Salzburg (Rakúsko) – Terst (Taliansko)

Wels (Rakúsko) – Maribor (Slovinsko)

Wörgl (Rakúsko) – Brenner (Rakúsko)

Wörgl (Rakúsko) – Trento (Taliansko)

Ďalšie informácie vrátane pokynov na rezerváciu, cestovných poriadkov a cien nájdete na stránkach Rail Cargo Austria

viac informácií v časti Firemní zákazníci

Platťe za mýto jednoducho a rýchlo s palivovou kartou Shell

Nestarajte sa o to, či bude mať vodič pri sebe dostatok hotovosti. Na úhradu mýtneho a cestných daní môžete použiť palivovú kartu Shell. Všetko bude pridané na vašu súhrnnú faktúru. Ľahší život pre každého.

Tunely a mosty

Ponúkame jednoduchý spôsob úhrady dopravných služieb, ako je napr. mýtne v tuneloch a na mostoch.