Chystáte sa opustiť webovú lokalitu spoločnosti Shell.

Odkaz, ktorý ste vybrali, vás presmeruje na webovú lokalitu, ktorá nie je pod kontrolou spoločnosti Royal Dutch Shell plc alebo iného člena skupiny Shell. Preto spoločnosť Royal Dutch Shell plc ani žiaden iný člen skupiny Shell neschvaľuje, neodsúhlasuje, neoveruje ani inak nepotvrdzuje informácie a materiály, ktoré sa nachádzajú na webovej lokalite prepojenej prostredníctvom tohto odkazu. Uvedené sa týka aj sponzora danej webovej lokality a všetkých politík, aktivít alebo služieb, ktoré priamo na danej webovej lokalite alebo na inej prepojenej webovej lokalite ponúka akýkoľvek inzerent.

Ďakujeme, že ste navštívili webové sídlo spoločnosti Shell.