A variety of different containers form the letters EETS.

Čo je EETS?

Je EETS mýtna jednotka? Nie.
Je EETS spoločnosť? Nie.
Existuje jedna mýtna jednotka pre všetky krajiny? Zatiaľ nie.

Skratka EETS (z anglického European Electronic Toll Service) označuje Európsku službu elektronického výberu mýta, upravenú smernicou Európskeho parlamentu a Rady z roku 2004.

Rieši problém interoperability elektronického výberu mýta v Európskej únii a predpokladá, že každý účastník cestnej premávky bude mať prístup k elektronickému výberu mýta v celej európskej mýtnej infraštruktúre, a to na základe jednej zmluvy a jednej palubnej jednotky.

Interoperabilita predstavuje dlhodobý cieľ.

Lenže v tejto chvíli a v blízkej budúcnosti:
Neexistuje žiadna univerzálna mýtna jednotka, ktorá by pokrývala VŠETKY európske krajiny.*

*Informácie sú presné k decembru 2018.

A man with yellow suspenders is looking at a wall with different tolling-related chalk drawings.

Mýtne v Európe – veľmi zložitá oblasť

Rôzne vnútroštátne predpisy

Pokiaľ ide o to, na ktoré cesty a vozidlá sa vzťahuje mýto a aké sú ponúkané možnosti platby, každá krajina má svoj vlastný systém výberu mýta a predpisy.

Rôzne ponuky na trhu

V Európe existuje sieť viac ako 100 poskytovateľov mýta, napríklad len v samotnom Francúzsku ich je 15. Máte teda k dispozícii veľké množstvo rozmanitých ponúk a zariadení.

Odlišné technológie

Rôzne palubné jednotky fungujú s rôznymi technológiami. Dokonca aj keby bola palubná jednotka technicky prispôsobená na interoperabilitu, je tu ešte druhá úroveň – procesná interoperabilita, ktorá zahŕňa zmluvné dohody medzi prevádzkovateľmi infraštruktúry a poskytovateľmi mýta.

S TÝMITO VÝZVAMI SI PORADÍME - POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ?

ĎALŠIE TÉMY

Výhody, ktoré vám prinesie spoločnosť Shell v oblasti elektronického mýta

Vďaka našim skúsenostiam a odborným znalostiam vám poskytneme riešenie platby mýta šité na mieru.


Často kladené otázky a odpovede

V tejto časti nájdete odpovede na časté otázky a ďalšie informačné materiály, ktoré si môžete prečítať a stiahnuť.


Kontaktujte tím odborníkov spoločnosti Shell na mýto

Spojte sa s tímom našich odborníkov na výber mýta a spoločne nájdete riešenie, ktoré bude najlepšie vyhovovať.