Všeobecné informácie o AdBlue®

Čo je AdBlue®?

AdBlue® je vodný roztok močoviny, ktorý sa skladá zo 32,5% z technicky čistej močoviny a zo 67,5% z destilovanej vody. Tento roztok pomáha výrazne znižovať emisie oxidov dusíka (NOx) pre dieselové motory, a zaisťuje tak aj splnenie čoraz prísnejších zákonom predpísaných noriem pre výfukové plyny.

Pre osobné automobily sú od 1. 9. 2015 na základe normy pre výfukové plyny Euro 6 záväzné nové, prísnejšie limity pre oxidy dusíka pre osobné automobily so vznetovým motorom. Preto je nutné použiť aj pre mnoho osobných automobilov čistenie výfukových plynov prostredníctvom AdBlue®. Očakáva sa, že podiel osobných automobilov s naftovým motorom s technológiou AdBlue® v budúcnosti s ďalším sprísnením emisných hodnôt vzrastie.

Existujú rôzne druhy AdBlue®?

Nie, existuje iba jeden druh AdBlue®. Certifikovaný roztok AdBlue® zodpovedá platnej norme STN ISO 22241. Do nádrže nedávajte žiadny náhradný prostriedok alebo iné "roztoky močoviny", pretože v prípade poruchy tým riskujete stratu záruky na vozidlo.

Ako pôsobí AdBlue® v motore?

Roztok AdBlue® je vstrekovaný pred katalyzátor (teda do systémov motora odvádzajúcich spaliny, nie priamo do motora). V katalyzátore potom dochádza k selektívnej katalytickej redukcii (SCR) a rozloženiu na amoniak a oxid uhličitý. Amoniak následne reaguje s oxidmi dusíka a následne potom vo výfukových plynoch vozidlo vypúšťa prevažne vodnú paru a dusík.

Ako sa správa AdBlue® pri extrémnych teplotách?

Roztok AdBlue® je citlivý voči extrémnym teplotám. Roztok zamŕza, keď teplota klesne pod -11 ° C. AdBlue® sa zamrznutím nemení a zachováva si kvalitu. Pri teplote nad 30 ° C sa zase znižuje obsah močoviny v roztoku. Preto je dôležité, aby balenie AdBlue® nebolo v letných mesiacoch trvale uložené v batožinovom priestore.

Tankovanie AdBlue® na čerpacej stanici Shell

Kde natankujem AdBlue® ?

Väčšina čerpacích staníc Shell v SR ponúka AdBlue® vo forme 1 l, 3,5 l, 5 l, 10 l a 20 l balenia. Nádvorná obsluha na našich čerpacích staniciach Vám ochotne pomôže pri naplnení Vašej nádrže AdBlue®.

Zoznam čerpacích staníc, kde môžu nákladné automobily natankovať AdBlue® priamo z tankovacieho stojanu nájdete na: https://www.shell.sk/firemni-zakaznici/rozsiahla-siet.html

Môžem za AdBlue® zaplatiť aj mojou palivovú kartou Shell?

Áno, zákazníci môžu jednoducho zaplatiť za AdBlue® pre osobné aj pre nákladné automobily prostredníctvom palivovej karty Shell.

Kde sa v mojom osobnom automobile nachádza nádrž pre AdBlue®?

Kde sa nachádza otvor nádrže pre AdBlue®, je závislé na výrobcu vozidla / modelu Vášho osobného automobilu. U väčšiny osobných automobilov sa otvor nádrže nachádza na jednom z troch nasledujúcich miest:

  • na dne batožinového priestoru pod krytom,
  • pod krycím vekom palivovej nádrže vedľa plniaceho otvoru pre motorovú naftu,
  • pod kapotou motora.

Spôsobí vyliatie roztoku AdBlue® poškodenie laku môjho automobilu / jeho vnútorného priestoru / môjho odevu a obuvi?

AdBlue® je zaradený medzi neškodné látky, môže reagovať s určitými materiálmi:

AdBlue® môže mať korózne účinky na niektoré kovy, a preto pri kontakte s lakom automobilu ihneď povrch opláchnite vodou.

Pokiaľ dôjde pri plnení nádrže pre AdBlue® nachádzajúce sa v batožinovom priestore k rozliatiu, odporúčame vykonať následné opláchnutie vnútorného priestoru vodou a kryštalizovaný AdBlue® odsať vysávačom. Môže vzniknúť zvyškové znečistenia.

Koľko AdBlue® spotrebuje môj osobný automobil?

Spotreba AdBlue® je závislá na hmotnosti vozidla a na individuálnom spôsobe jazdy (pozri technickú dokumentáciu k vozidlu). Časté štartovanie a zastavenie motora a rýchly rozjazd nevedú iba k vyššej spotrebe motorovej nafty, ale aj k vyššej spotrebe AdBlue®. Osobný automobil zvyčajne spotrebuje v priemere okolo 1,5 litra AdBlue®na 1 000 kilometrov.

Odkiaľ zistím, koľko AdBlue® musím doplniť, keď svieti kontrolka?

To je úplne závislé od typu vozidla a spôsobu jazdy (pozri technická dokumentácia k vozidlu). Pre spotrebu AdBlue® je dôležitý aj spôsob jazdy a druh zvolenej trasy (krátky alebo dlhý úsek).

Čo sa stane, keď je nádrž AdBlue® v aute prázdna, keď teda nerešpektujem varovnú kontrolku?

Vozidlo nie je možné naštartovať. Pre ďalšiu jazdu je spravidla nutné natankovať minimálne cca 5 litrov AdBlue®.

Rozdiely medzi AdBlue® pre osobné automobily a pre nákladné automobily

Existuje rozdiel medzi AdBlue® pre nákladné automobily a pre osobné automobily?

Nie, kvalita produktu je zhodná pre obe kategórie automobilov.

Môžem s osobným automobilom tankovať u tankovacieho stojanu AdBlue® pre nákladné automobily?

Nie, tankovanie AdBlue® prostredníctvom tankovacieho stojanu pre nákladné automobily nie je dovolené, pretože rýchlosť plnenia u tankovacieho stojanu pre nákladné automobily je pre väčšinu osobných automobilov príliš vysoká. Okrem toho výdajné pištole pre čerpanie AdBlue® pre nákladné automobily spravidla nie sú prispôsobené na použitie u osobných automobilov.

Môžem s osobným automobilom použiť adaptér na účely tankovanie AdBlue® u tankovacích stojanov pre nákladné automobily?

Tankovanie AdBlue® do osobných automobilov u tankovacích stojanov pre nákladné automobily nie je povolené ani s použitím bežne predávaného adaptéra. Prietoková rýchlosť tankovacieho stojanu AdBlue® pre nákladné automobily činí okolo 40 l / min, čo je hodnota, ktorá je na plnenie u väčšiny osobných automobilov príliš vysoká. Takéto tankovanie by mohlo viesť nielen k rozsiahlemu znečisteniu vozidla, odevu a okolité vozovky, ale aj k vzniku ďalších škôd.

viac informácií v časti Firemní zákazníci

Platťe za mýto jednoducho a rýchlo s palivovou kartou Shell

Nestarajte sa o to, či bude mať vodič pri sebe dostatok hotovosti. Na úhradu mýtneho a cestných daní môžete použiť palivovú kartu Shell. Všetko bude pridané na vašu súhrnnú faktúru. Ľahší život pre každého.

Tunely a mosty

Ponúkame jednoduchý spôsob úhrady dopravných služieb, ako je napr. mýtne v tuneloch a na mostoch.