Palivovým manažmentom môže dopravca ušetriť až 30 percent nákladov

Článok bol uverejnený v denníku Hospodárske noviny dňa 19. septembra 2019.

V cestnej doprave predstavujú náklady na palivo až 23 % z celkových nákladov. Niet divu, že vozové parky sa z paliva snažia vyťažiť čo najviac. Na druhej strane, až dve tretiny dopravcov je podľa prieskumu spoločnosti Shell presvedčených, že konkurenčnú výhodu im prinesú značné investície do nového vybavenia a vozového parku. Závery vychádzajú z globálneho prieskumu spoločnosti Shell, divízie Commercial Fuels, ktorý prebehol na vzorke 400 respondentov v ôsmich krajinách sveta. „Efektívnejšou cestou je však zamerať sa na výber správneho paliva a celkovo na palivový manažment. Ak firma dokáže dôsledne aplikovať tieto dve opatrenia, dokáže na nákladoch ušetriť až 30 percent. Aj preto sa Shell snaží byť pre zákazníkov partnerom, ktorý ponúka riešenia, nielen dodávateľom paliva,“ hovorí Jörg Debus, manažér pre komerčné palivá Shell v Európe a Afrike.

Kľúčovým krokom pre dopravcov je zmeniť pohľad na náklady. To sa deje len pomaly – podľa spomínaného prieskumu až 26 % firiem uvádza, že nezahŕňajú palivové náklady do celkových nákladov na investíciu a prevádzku (TCO - Total Cost of Ownership) . „Manažéri vozových parkov si zvyčajne nechávajú 2 až 10 % flotily ako rezervu pre prípad poruchy vozidiel v prevádzke. Z mojej skúsenosti viem, že používaním aditivovaných palív sa táto rezerva dá zredukovať pod 2 percentá,“ hovorí Ong Kong Hua, technologický poradca divízie Commercial Fuels v spoločnosti Shell.

Kvalitné palivo je základom palivového manažmentu

Štatistiky dopravcov jednoznačne podporujú kľúčový význam kvalitného paliva. Napríklad, 45 % firiem identifikovalo faktor výberu paliva ako príčinu neplánovaných prestojov. Tie sa v dnešných časoch dodávok JIT (Just In Time) a JIS (Just In Sequence) a vysokých sankcií za nedodržanie času dodávky môžu rovnať čistej finančnej strate. Efektívny palivový manažment je celá veda – základom je samotné palivo so správnym zložením aditív, ktoré pomáhajú udržiavať palivový systém čistý a bez zbytočných usadenín, keďže tie zvyšujú spotrebu aj opotrebovanie dielcov. Zásadnú rolu však hrá aj preprava, skladovanie a samozrejme monitoring. Uvedomujú si to aj dopravcovia. Dobrou správou je, že podľa prieskumu Shell až 80 % z nich vidí priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o používanie paliva a palivový manažment a 57 % dopravcov sa zhodlo na tom, že je dôležité pochopiť dopad správneho skladovania paliva aj to, ako s ním zaobchádzať.

Lepšie vyťaženie áut začína pri skladovaní

Keďže náklady na palivá tvoria pri nákladných dopravcoch približne pätinu prevádzkových nákladov, v peňaženkách dopravcov „sa starajú“ o najväčší prievan spomedzi všetkých nákladov. Takmer polovica z dopravcov je pritom presvedčená, že dosiahnuť desaťpercentný pokles mesačných prevádzkových nákladov možno bez ďalších dodatočných investícií len efektívnejším využívaním paliva. Dopravcovia sú pritom dosť skúsení na to, aby vedeli identifikovať, že zásadnú rolu v tom, či palivo pretaví vlastnosti z výroby do celkového zníženia palivových nákladov spočíva v spôsobe skladovania. „Podľa prieskumu chce tretina dopravcov, presnejšie 29 percent, zvýšiť využitie svojho vozového parku. Keďže legislatíva s povinnými prestávkami vodičov a rýchlostnými limitmi takpovediac nepustí, jedinou cestou sa zdá byť lepšia starostlivosť o vlastné vozidlá, a tá začína práve pri palivovom systém - srdci každého auta,“ vysvetľuje Petr Šindler zo spoločnosti Shell Slovakia.

Kvalitné palivo je základom palivového manažmentu

Nie je palivo ako palivo

Výber paliva nie je pri dnešnej širokej ponuke zďaleka jednoduchý. Podľa odborníkov sa oplatí sledovať aditiváciu paliva. Štandardná nafta bez aditív vytvára na tryskách spaľovacích motorov uhlíkové usadeniny. Podľa testov, ktoré vykonala spoločnosť Shell v roku 2017, „špinavé“ vstrekovacie trysky spôsobujú časom až dvojpercentnú stratu efektivity motora a 2, 5 % zníženie sily motora. Zásadný je aj spôsob skladovania: podľa štúdie magazínu Fuel znižujú mikrousadeniny hrdze v palive z nekvalitnej nádrže množstvo vstrekovaného paliva až o 26 %. To vedie k zásadnému zhoršeniu podmienok chodu motora.

Prípadová štúdia malajzijskej špedičnej spoločnosti Mayang Bayumas ukazuje jasný benefit z využívania aditív. Napriek pravidelnej údržbe mala firma problémy s častou poruchovosťou vozidiel, ktoré spôsobovali usadeniny. Po prechode na palivo Shell FuelSave Diesel s technológiou DYNAFLEX sa už po mesiaci podarilo výrazne znížiť počet pokazených vozidiel z priemerných 5 vozidiel mesačne na 1 vozidlo za 3 mesiace a časom znížiť prevádzkové náklady na vozový park o 30%.

Pri skladovaní paliva vo vlastných nádržiach v areáloch nákladných firiem treba mať na pamäti tri pravidlá. Prvým je výber správneho miesta – ideálne umiestnenie nádrže je čo najchladnejšia pozícia, keďže práve teplo degraduje kvalitu palív. Nádrž s palivom je potrebné pravidelne kontrolovať, čiže odoberať vzorky a v prípade potreby nádrž vypustiť a opätovne naplniť. Tretím pravidlom je udržovanie čistoty. Všetky súčasti nádrže musia byť celý čas čisté a bez kontaminácie.

Zdroj: SHELL - MAKING FUEL WORK FOR YOUR BOTTOM LINE

 

viac informácií v časti Firemní zákazníci

Platťe za mýto jednoducho a rýchlo s palivovou kartou Shell

Nestarajte sa o to, či bude mať vodič pri sebe dostatok hotovosti. Na úhradu mýtneho a cestných daní môžete použiť palivovú kartu Shell. Všetko bude pridané na vašu súhrnnú faktúru. Ľahší život pre každého.

Tunely a mosty

Ponúkame jednoduchý spôsob úhrady dopravných služieb, ako je napr. mýtne v tuneloch a na mostoch.