spojení telefonu a uctu v jednom s Palivovou kartou Shell

Konajte okamžite

Shell má efektívny a rýchly spôsob blokovania a odblokovania kariet – 24 hodín denne, 7 dní v týždni – vo všetkých národných a medzinárodných sieťach, kedykoľvek máte podozrenie na podvod, stratu alebo neoprávnené vniknutie do vašich vozidiel alebo priestorov. Nové karty si tiež môžete kedykoľvek objednať bez jediného telefonátu. 

Detekcia podozrivých transakcií v reálnom čase

Náš systém detekcie podozrivých transakcií v reálnom čase vyhodnocuje potenciálne riziká. Oznámime vám, akonáhle bude zistená akákoľvek podozrivá transakcia, aby ste mohli rýchlo konať, a znížili tak riziko pre svoje podnikanie. Môžete si tiež vybrať možnosť dostávať SMS upozornenie, a informáciu tak získať okamžite.

Spojení tirů an parkovišti s tabletem s grafy

Nastavenie limitov a kategórií

Väčšia kontrola znamená, že si môžete nastaviť denné, týždenné alebo mesačné limity na všetkých palivových kartách Shell, a dokonca určiť, pre ktoré produktové kategórie má byť karta používaná.

Bezpečnosť na čerpacích staniciach

Kamerové systémy sú v plnej prevádzke na mnohých staniciach Shell, poskytujú záznam vo vysokej kvalite s možnosťou rýchleho vyhľadávania, a slúžia tak ako odradzujúci prostriedok proti podvodom. Zároveň pomáhajú identifikovať páchateľa. Kamery tiež sledujú naše platobné terminály.

Aj naše parkoviská sú dobre osvetlené pre bezpečnosť vašich vodičov.

spojení telefonu s dalnicí plnou aut a klíčky od auta

Úplná kontrola, nech ste kdekoľvek

Spravujte svoj vozový park na cestách pomocou mobilnej aplikácie Shell Card Online - môžete si objednať nové karty, blokovať súčasné karty, bezpečne spravovať výdavky na pohonné hmoty, sledovať prehľady transakcií a zobrazovať elektronické faktúry, kdekoľvek a kedykoľvek budete potrebovať.

Stále v strehu

Vytvorte si prehľady transakcií v reánom čase ušité na mieru, aby ste získali nové poznatky o svojej firme. Môžete si tiež nastaviť zasielanie e-mailových upozornení v Shell Card Online na identifikáciu neobvyklých či podozrivých transakcií. Budete tak úplne pokojní a lepšie ochránite svoj vozový park.

Vyplnením údajov vo formulári v rozsahu meno, priezvisko a telefónne číslo („osobné údaje“) a jeho odoslaním dávate súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 11 Bratislava, IČO: 31 361 081 (ďalej len „prevádzkovateľ“) podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov („zákon o ochrane osobných údajov“) na účel zasielania ponúk palivových kariet euroShell Card. Súhlas sa udeľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa odoslania tohto formulára. Zároveň týmto beriete na vedomie, že prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorým je spoločnosť Shell Polska sp. z o. o. pobočka v Krakowe, so sídlom Czerwone Maki 85, 30-392 Krakow, Poľská republika. Podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov máte ako dotknutá osoba najmä právo na základe písomnej žiadosti súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva dotknutej osoby.

viac informácií v časti Firemní zákazníci

Platťe za mýto jednoducho a rýchlo s palivovou kartou Shell

Nestarajte sa o to, či bude mať vodič pri sebe dostatok hotovosti. Na úhradu mýtneho a cestných daní môžete použiť palivovú kartu Shell. Všetko bude pridané na vašu súhrnnú faktúru. Ľahší život pre každého.

Tunely a mosty

Ponúkame jednoduchý spôsob úhrady dopravných služieb, ako je napr. mýtne v tuneloch a na mostoch.