Keď v roku 2009 ponúkla spoločnosť Shell prvé riešenie interoperability nikto netušil, že dopravcom začína nová éra. Dnes sú interoperabilné riešenia elektronických mýtnych systémov mimoriadne sa rozvíjajúcou oblasťou dopravy. Neustále pribúdajú nové služby, ktoré pokrýva mýtna jednotka. Historicky najväčšie skúsenosti s interoperabilným riešeniami elektronických mýtnych platieb má práve spoločnosť Shell.

Výrazne menej administratívy vďaka Shell

Nočnou morou dopravcov, ktorí prevádzkujú intenzívnu medzinárodnú prepravu, je množstvo národných mýtnych systémov a nutnosť jednotlivo registrovať autá do každého mýtneho systému. S tým sú spojené bankové záruky, zábezpeky a žiadosti o vydanie mýtnych jednotiek, ktoré potom tvoria za predným sklom kamióna neprehľadný „les“ zariadení. To všetko extrémne komplikuje život dopravcov. Riešenia spoločnosti Shell v oblasti mýta tieto problémy eliminujú. Vďaka palivovej karte Shell a interoperabilnej mýtnej jednotke sa dopravca zbaví všetkých problémov s platením mýta.

Vďaka jednotnému vyúčtovaniu sa všetky platobné transakcie dostanú do účtovného systému dopravcu najľahším možným spôsobom. To pre dopravcu znamená nielen obrovskú úsporu administratívy, ale aj lepšiu kontrolu nad výdavkami jednotlivých vozidiel.

Možnosť zmeniť EČV bez výmeny jednotky

Palubná jednotka ITR+ Axxés, ktorú využíva spoločnosť Shell, je vybavená užitočnými funkciami a zároveň výborne prispôsobená prevádzke vo viacerých krajinách. Jej používanie uľahčuje dopravcom život tým, že umožňuje meniť evidenčné číslo vozidla výlučne v systéme. Znamená to, že pri tejto zmene nie je potrebné meniť samotnú jednotku. Palubná jednotka ITR+ Axxés je takisto vybavená GPS a  ďalšími nástrojmi, ktoré pomáhajú vyhnúť sa problémovým situáciám.

Vďaka displeju má dopravca neustálu kontrolu nad nastavením parametrov vozidla. Zároveň si v jednotke môže nastaviť upozornenia na neštandardné stavy, a tieto priebežne monitorovať. Dopravcovia sa tak vyhnú problému s nesprávnym nastavením jednotky, ktorý by pri kontrole mohol viesť k udeleniu vysokej pokuty. Okrem ITR+ Axxés majú zákazníci Shell k dispozícii aj iné riešenia interoperabilných palubných jednotiek.

Mýtny portál

Viac pohodlia prinesie aj novinka v podobe mýtneho portálu. Cez stránku roadservices.shell.com má dopravca na jednom mieste všetky aktuálne novinky o službách na cestách, ktoré spoločnosť Shell poskytuje, sprievodcu vybranou krajinou aj mýtnu kalkulačku.

Výborné pokrytie mýta v 26 krajinách Európy

Väčšina zákazníkov z radov autodopravcov má vo svojom aute minimálne jednu jednotku prepojenú s palivovou kartou Shell ako hlavným platobným prostriedkom. Zákazníci spoločnosti Shell môžu platiť elektronické mýto už v 26 krajinách Európy. Systémy Shell umožňujú cez rôznorodé palubné jednotky hradiť mýto v 17 krajinách Európy vrátane krajín, cez ktoré prebieha najintenzívnejšia preprava tovaru slovenskými dopravcami (Nemecko, Rakúsko, Česko, Maďarsko, Taliansko).

S výnimkou Maďarska je možné vo všetkých týchto krajinách platiť mýto formou post-pay, čiže následnej platby na základe faktúry. Výbornou správou pre dopravcov je, že možnosti platieb geometricky rastú. V poslednom kvartáli tohto roka môžu zákazníci spoločnosti Shell uhrádzať elektronické mýto jedinou palubnou jednotkou v kľúčových krajinách a na dôležitých dopravných úsekoch. Príkladom je sieť vo Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, Belgicku, Rakúsku aj špecifický úsek Herrentunnel v Nemecku.

26 krajín, v ktorých zaplatíte mýto prostredníctvom palivovej karty Shell

Veľká Británia, Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko Rumunsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Bielorusko, Rusko, Bulharsko (čoskoro)

17 krajín, v ktorých elektronické mýto uhradíte jednotkou

Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Rusko, Bielorusko Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Belgicko, Dánsko (Brobizz), Nórsko (Brobizz), Švédsko (Brobizz), Španielsko, Portugalsko

Vyplnením údajov vo formulári v rozsahu meno, priezvisko a telefónne číslo („osobné údaje“) a jeho odoslaním dávate súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 11 Bratislava, IČO: 31 361 081 (ďalej len „prevádzkovateľ“) podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov („zákon o ochrane osobných údajov“) na účel zasielania ponúk palivových kariet euroShell Card. Súhlas sa udeľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa odoslania tohto formulára. Zároveň týmto beriete na vedomie, že prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorým je spoločnosť Shell Polska sp. z o. o. pobočka v Krakowe, so sídlom Czerwone Maki 85, 30-392 Krakow, Poľská republika. Podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov máte ako dotknutá osoba najmä právo na základe písomnej žiadosti súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva dotknutej osoby.

viac informácií v časti Firemní zákazníci

Mýto

Nestarajte sa o to, či bude mať vodič pri sebe dostatok hotovosti. Na úhradu mýtneho a cestných daní môžete použiť palivovú kartu Shell.  Všetko bude pridané na vašu súhrnnú faktúru. Ľahší život pre každého.

Tunely a mosty

Ponúkame jednoduchý spôsob úhrady dopravných služieb, ako je napr. mýtne v tuneloch a na mostoch.