Už od roku 2009 zákazníci spoločnosti Shell ako prví využívajú interoperabilitu medzi Francúzskom a Španielskom. Odvtedy sme rozšírili služby o pokrytie tunela Liefkenshoek v roku 2012, Portugalska v roku 2013 a Belgicka v roku 2016 - všetko v jednom zariadení!

Služba je dostupná vo všetkých európskych krajinách, v ktorých existuje národná alebo interoperabilná služba mýtneho.

Čo môžete očakávať v roku 2018?

Naša ponuka bude ďalej rozšírená na pokrytie Rakúska a Talianska, rovnako ako tunela Herren v Nemecku. Celkovo 7 krajín Vám poskytne najširšie pokrytie na trhu s jedinou palubnou jednotkou. Počnúc januárom rozšírime ponuku o nové diaľnice Irun v Španielsku a Vignette v Estónsku. Od apríla bude dostupný nový systém elektronického mýta v Slovinsku, nasledovaný systémom Platon v Rusku.

Naše úsilie sa tu nezastaví. Chceme pridať do našej ponuky celú nemeckú mýtnu sústavu - či už v roku 2018 alebo v roku 2019, bude to závisieť od pripravenosti úradov podporiť riešenie interoperability.

V budúcnosti plánujeme zahrnúť do systému medzinárodnej interoperability všetky mýtne systémy európskych krajín a správu mýtneho riešiť on-line v čo najširšom rozsahu. S Shell si môžete byť istý, že máte najpokročilejšie riešenie pre interoperabilitu elektronických mýtnych systémov, rovnako ako komplexný sortiment kvalitných palív a služieb. Kombinujeme skúsenosti a odborné znalosti z oblasti európskej mobility, a to z nás robí ideálneho partnera na Vašich cestách. Budeme radi, pokiaľ sa nami vydáte na spoločnú cestu nových riešení.

Vyplnením údajov vo formulári v rozsahu meno, priezvisko a telefónne číslo („osobné údaje“) a jeho odoslaním dávate súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosťou SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 11 Bratislava, IČO: 31 361 081 (ďalej len „prevádzkovateľ“) podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov („zákon o ochrane osobných údajov“) na účel zasielania ponúk palivových kariet euroShell Card. Súhlas sa udeľuje na dobu 12 mesiacov odo dňa odoslania tohto formulára. Zároveň týmto beriete na vedomie, že prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorým je spoločnosť Shell Polska sp. z o. o. pobočka v Krakowe, so sídlom Czerwone Maki 85, 30-392 Krakow, Poľská republika. Podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov máte ako dotknutá osoba najmä právo na základe písomnej žiadosti súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané, právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a ďalšie práva dotknutej osoby.

viac informácií v časti Firemní zákazníci

Mýto

Nestarajte sa o to, či bude mať vodič pri sebe dostatok hotovosti. Na úhradu mýtneho a cestných daní môžete použiť palivovú kartu Shell.  Všetko bude pridané na vašu súhrnnú faktúru. Ľahší život pre každého.

Tunely a mosty

Ponúkame jednoduchý spôsob úhrady dopravných služieb, ako je napr. mýtne v tuneloch a na mostoch.