Po Portugalsku, Španielsku, Francúzsku, Belgicku, Nemecku, Rakúsku, a tuneloch Liefenshoek, Herrentunnel a Warnowtunnel je Bulharsko už siedmim štátom, kde je možné na úhradu mýtnych poplatkov používať tú istú palubnú jednotku Shell EETS4U. Nie je to tak dávno, keď vodiči museli mať pri prejazde každou z týchto krajín iné zariadenie na identifikáciu vozidla elektronickým mýtnym systémom, čo dopravcom komplikovalo nielen samotnú jazdu, ale aj administráciu poplatkov.

Vyše tritisíc kilometrov

V Bulharsku sú spoplatnené nielen diaľnice, ale väčšina ciest nižších tried, ako aj niektoré mosty a trajekty cez Dunaj, takže plateniu mýta sa prakticky nedá vyhnúť. Celkovo ide o 3115 kilometrov spoplatnených úsekov, z toho je 803 kilometrov diaľnic a 2312 kilometrov ostatných ciest. Od augusta 2019 vozidlá nad 12 ton a od marca 2020 aj vozidlá nad 3,5 tony už nemôžu používať elektronickú diaľničnú známku, ale musia uhrádzať mýto na základe prejdenej vzdialenosti. Sadzby za kilometer závisia od maximálnej hmotnosti vozidla, počtu náprav, ekologickej triedy a kategórie cestnej komunikácie.

Mýto je možné zaplatiť dvoma spôsobmi. Buď sa úhrada realizuje vopred zakúpením tzv. úsekovým lístkom (Route Pass), alebo prostredníctvom palubnej jednotky, ktorá zaznamenáva prejazd spoplatnenými úsekmi. Route Pass je vhodný pre dopravcov, ktorí do Bulharska cestujú iba príležitostne. Pre častejšie jazdy je lepšou alternatívou palubná jednotka. Ak vodič nezaplatí mýtny poplatok, hrozí mu v Bulharsku dvojitá sankcia. Najprv mu je zaúčtovaný kompenzačný poplatok a neskôr aj pokuta. Výška kompenzačných poplatkov začína od 77 eur pre vozidlá nad 3,5 tony, v prípade vozidiel nad 12 ton môže dosiahnuť až 383 eur.

Prehľadnejšia likvidita

Výhodou palubnej jednotky je prehľadnejšia likvidita. Napriek jednotnému trhu je totiž platenie mýta v Európskej únii komplikované. Na jej území pôsobí vyše sto prevádzkovateľov mýtnych systémov. Dopravcovia sú nútení do každého z nich registrovať vozidlá jednotlivo. K tomu treba prirátať rozličné daňové sadzby, príplatky, kurzové rozdiely a spôsoby fakturácie, ako aj to, že palubné jednotky fungujú s rôznymi technológiami. Európska únia chce zjednodušiť platby mýtneho pomocou Európskej služby elektronického výberu mýta EETS, v rámci ktorej funguje aj palubná jednotka Shell EETS4U.

Vo všetkých krajinách, kde prevádzkovatelia mýtneho systému schválili jej použitie, je možné uhrádzať mýto formou post-pay, čiže následnej platby na základe vystavenej faktúry. Dopravcovia tak môžu v rámci jedného fakturačného behu uhrádzať platby za mýto aj palivo, navyše vo vlastnej mene. Samozrejmosťou je vrátenie cezhraničnej DPH. Vďaka jednotnému vyúčtovaniu sa všetky transakcie sústreďujú v účtovnom systéme dopravcu, čo mu zjednodušuje administratívu a zároveň má aj lepšiu kontrolu nad výdavkami jednotlivých vozidiel. Palubnú jednotku je navyše možné medzi vozidlami vymieňať, keďže je viazaná na virtuálnu kartu alebo tradičnú fyzickú palivovú kartu.

viac informácií v časti Firemní zákazníci

Platťe za mýto jednoducho a rýchlo s palivovou kartou Shell

Nestarajte sa o to, či bude mať vodič pri sebe dostatok hotovosti. Na úhradu mýtneho a cestných daní môžete použiť palivovú kartu Shell. Všetko bude pridané na vašu súhrnnú faktúru. Ľahší život pre každého.

Tunely a mosty

Ponúkame jednoduchý spôsob úhrady dopravných služieb, ako je napr. mýtne v tuneloch a na mostoch.