Čo je DYNAFLEX technológia?

  • DYNAFLEX technológia je označenie zloženia našej najnovšej generácie benzínových a naftových palív.
  • Všetky naše pohonné hmoty novej generácie sú navrhnuté pomocou našej novej DYNAFLEX technológie.
  • Medzi benzínom a naftou existuje niekoľko rozdielov, a preto sme vyvinuli jedinečné zloženie DYNAFLEX pre všetky typy pohonných hmôt.
  • Účinnosť moderných motorov sa neustále zvyšuje. Dôsledkom toho sú palivá vystavované náročnejším podmienkam (ako napríklad vyšším teplotám a vyššiemu tlaku), čo môže mať za následok usadzovanie nečistôt na kľúčových komponentoch palivového systému, akými sú sacie ventily alebo vstrekovače paliva.
  • DYNAFLEX technológiu tvoria špeciálne zložky, navrhnuté s cieľom zachovať účinnosť motora, ktorá bola navrhnutá výrobcom vozidla. DYNAFLEX technológia je obohatená silnými čistiacimi zložkami, ktoré napomáhajú udržiavať čistotu kľúčových komponentov palivového systému a chránia ich pred usadeninami znižujúcimi výkon.1
  • Naše palivá Shell V-Power prispievajú k zlepšeniu čistoty motora odstraňovaním už vzniknutých usadenín.1
  • Naše benzínové palivá Shell s DYNAFLEX technológiou taktiež obsahujú trenie znižujúce zloženie, ktoré napomáha voľnejšiemu pohybu zostavy piestu priamo v srdci motora, a tým aj znižovať energetické straty vplyvom premeny na teplo.2
     

Ako pracuje DYNAFLEX technológia v motore?

Výzva – usadeniny v palivovom systéme

Tím vedcov spoločnosti Shell vyvinul jedinečnú zmes DYNAFLEX pre naftové a benzínové motory. Pri vývoji našich nových zmesí DYNAFLEX sme využili naše viac než 100 ročné skúsenosti v oblasti výskumu a vývoja palív. Svetoví výrobcovia automobilov sa neustále usilujú zvýšiť výkon motora. Naše nové zmesy DYNAFLEX boli vyvinuté na základe skúseností a poznatkov o potrebách moderných a zároveň aj starších motorov. Moderné motory sa neustále zmenšujú, pričom si zachovávajú vysoký výkon, a často používajú nové technológie (ako napríklad priame vstrekovanie alebo preplňovanie) pre dosiahnutie ešte väčšieho výkonu a účinnosti.

Na kľúčových komponentoch palivového systému, ako sú vstrekovače paliva pri naftových motoroch, alebo sacie ventily a vstrekovače paliva pri benzínových motoroch, sa postupom času môžu vytvárať usadeniny. Shell zmesy DYNAFLEX sú navrhnuté s cieľom zamedziť usadzovaniu nečistôt na hlavných súčastiach palivového systému. Vývoj našej novej rady palív Shell s DYNAFLEX technológiou predstavuje vyvrcholenie dlhoročného výskumného a vývojového programu, ktorý zahŕňal testovanie na viac ako 3 miliónoch km vo viac ako 240 vozidlách.3
 

Naše riešenia

Shell FuelSave Diesel

V naftových motoroch môže znečistenie spôsobovať neúčinné spaľovanie. DYNAFLEX technológia použitá v palivách Shell FuelSave Diesel obsahuje nové čistiace molekuly pre čistý a účinný motor.1 Rôzne štandardné testy v danom odvetví preukázali, že naše nové palivo Shell FuelSave Diesel pomáha udržiavať dýzy výrazne čistejšie než jeho predošlé zloženie.6

Benzínové palivo Shell FuelSave

DYNAFLEX technológia v benzínovom palive Shell FuelSave je navrhnutá s cieľom pomáhať udržiavať čistotu jednotlivých komponentov palivového systému, akými sú sacie ventily a vstrekovače paliva, a to pomocou zdokonalených čistiach molekúl.1

DYNAFLEX technológia používaná v benzínových palivách Shell FuelSave taktiež obsahuje našu najnovšiu technológiu znižovania trenia.2 K treniu dochádza pri šúchaní dvoch častí o seba, čím dochádza k stratám výkonu a účinnosti motora. Hlavnou oblasťou, kde dochádza k energetickým stratám vplyvom trenia, sú styčné plochy piestov a stien valcov. Nové trenie znižujúce zloženie v benzínovom palive Shell FuelSave s DYNAFLEX technológiou vytvára na povrchu kľúčových súčastí zostavy piestu tenkú vrstvu, ktorá uľahčuje kĺzanie povrchov po sebe, vďaka čomu znižuje energetické straty a pomáha zachovávať účinosť motora.2

Shell V-Power a Shell V-Power Racing – navrhnuté pre výkon a účinnosť

DYNAFLEX technológia používaná v benzínových palivách Shell V-Power obsahuje molekuly so silným čistiacim účinkom, ktorých úlohou je zabrániť vzniku usadenín a odstraňovať už vzniknuté, výkon znižujúce usadeniny. 1 Naša pokročilá zmes je určená na prevádzku v extrémnych podmienkach systému sania paliva, kde rozkladá a odstraňuje usadeniny.1  Tým pomáha zaistiť čistotu sacieho systému, vďaka čomu motor lepšie nasáva vzduch, čo sa nakoniec prejaví na jeho výkone. 1 Nové benzínové palivá Shell V-Power s DYNAFLEX technológiou obsahujú 3x viac čistiacich a trenie znižujúcich zložiek (v porovnaní s benzínovým palivom Shell FuelSave s Dynaflex technológiou), ktoré pomáhajú zvyšovať účinnosť a výkon. 4 Naše nové benzínové palivá Shell V-Power s DYNAFLEX technológiou, obsahujúce nové výkonnejšie molekuly na znižovanie trenia, preukázali lepší výkon za náročnejších podmienok na diaľnici aj v meste. 4

Shell V-Power Diesel – navrhnutý pre výkon a účinnosť

Nové účinné čistiace molekuly obsiahnuté v palive Shell V-Power Diesel s DYNAFLEX technológiou môžu prispievať k čisteniu znečistených palivových vstrekovačov v motore. Shell V-Power Diesel je naše najúčinnejšie naftové palivo, ktoré pomáha zlepšovať čistotu motora tým, že odstraňuje už vzniknuté usadeniny.5 Shell V-Power Diesel pomáhá obnovovať výkon motora čistením kľúčových komponentov palivového systému od usadenín, ktoré výkon motora znižujú.

1Pomáha čistiť a chrániť kľúčové komponenty palivového systému, akými sú sacie ventily alebo vstrekovače paliva od usadenín znižujúcich výkon. Skutočné účinky a prínosy sa môžu líšiť v závislosti od typu a stavu vozidla, jazdných podmienok a štýlu jazdenia; ich prejavy nie sú bezpodmienečne zaručené.

2Molekuly znižujúce trenie pomáhajú základným komponentom vášho motora. Skutočné účinky a prínosy sa môžu líšiť v závislosti od typu a stavu vozidla, jazdných podmienok a štýlu jazdenia; ich prejavy nie sú bezpodmienečne zaručené.

3Podľa testov vykonávaných od roku 2009 na európskych a ázijských vozidlách zo širokej škály popredných výrobcov. Nie všetky vozidlá používané pri testovaní sú dostupné na slovenskom trhu.

4Trojnásobne viac obohatené zloženie benzínových palív v porovnaní s bežným benzínovým palivom Shell FuelSave. Pomáha čistiť a chrániť kľúčové komponenty palivového systému, akými sú sacie ventily alebo vstrekovače paliva od usadenín znižujúcich výkon. 3x viac čistiacich a trenie znižujúcich zložiek neznamená 3x väčší čistiaci a trenie znižujúci účinok. Skutočné účinky a prínosy sa môžu líšiť v závislosti od typu a stavu vozidla, jazdných podmienok a štýlu jazdenia; ich prejavy nie sú bezpodmienečne zaručené.

5Vzťahuje sa na naftové palivá v porovnaní s bežným naftovým palivom Shell FuelSave Diesel. Pomáha čistiť a chrániť kľúčové komponenty palivového systému, akými sú sacie ventily alebo vstrekovače paliva od usadenín znižujúcich výkon. Skutočné účinky a prínosy sa môžu líšiť v závislosti od typu a stavu vozidla, jazdných podmienok a štýlu jazdenia; ich prejavy nie sú bezpodmienečne zaručené.

6Vzťahuje sa na naftové palivá v porovnaní s predchádzajúcim zložením naftového paliva Shell FuelSave Diesel podľa výsledkov štandardného testovania motorov DW10B a XUD9. Skutočné účinky a prínosy sa môžu líšiť v závislosti od typu a stavu vozidla, jazdných podmienok a štýlu jazdenia; ich prejavy nie sú bezpodmienečne zaručené.

Viac informácií v časti Firemní zákazníci

Naše cestné služby

Niektorí ľudia vidia na ceste pred sebou veľa komplikácií. My vidíme jednoduchosť.

Rozsiahla sieť

Máme za sebou 50 rokov skúseností a k dispozícii jednu z najväčších sietí čerpacích staníc na svete.